Novosti


Мehanika fluida B - rezultati ispita

9. jun 2018. god.
Rezultati pismenog dela ispita održanog 6. juna se nalaze na sledećem linku.
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak 11. juna u 10 časova u laboratoriji 014.

Мehanika fluida M - rezultati ispita

8. jun 2018. god.
Rezultati pismenog dela ispita održanog 6. juna se nalaze ovom linku.

Zbog prepisivanja, Stojiljković Vladimiru 1106/15 se zabranjuje polaganje ispita Mehanika fluida M u julskom ispitnom roku.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 11. juna, u 10 časova, kabinet 409. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Usmeni ispit - junski ispitni rok

7. jun 2018. god.
Usmeni ispit iz predmeta Mehanika fluida B kod prof. dr Snežane Milićev i prof. dr Nevene Stevanović (za studente druge i četvrte smene) će biti održan u sredu 13. juna sa početkom u 10 časova. Skup je na četvrtom spratu.

Junski ispitni rok

5. jun 2018. god.
Pismeni ispit iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M će biti održan u sredu 6. juna u 16 časova, sa sledećim rasporedom sedenja:
 • Mehanika fluida M - amfiteatar 216,
 • Mehanika fluida B - amfiteatar A,

 • Мehanika fluida B - rezultati ispita

  26. april 2018. god.
  Rezultati pismenog dela ispita održanog 21. aprila se nalaze na ovom linku.
  Uvid u radove će biti održan u petak 27. aprila u 14 časova u laboratoriji 014.
  Student Filip Radović 423/15 je položio treći deo ispita.

  Мehanika fluida M - rezultati ispita

  24. april 2018. god.
  Rezultati pismenog dela ispita održabog 21. aprila se nalaze na ovom linku.
  Uvid u radove: sreda, 25. april u 12 časova.

  Aprilski ispitni rok

  28. mart 2018. god.
  Pismeni ispit iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M će biti održan u subotu 21. aprila u 15 časova, sa sledećim rasporedom sedenja:
 • Mehanika fluida M - amfiteatar 216,
 • Mehanika fluida B - amfiteatar A,

 • Promena termina usmenog ispita - Mehanika fluida B, smene 2 i 4

  27. mart 2018. god.
  Na molbu studenata usmeni ispit iz predmeta Mehanika fluida B za studente druge i četvrte smene će biti pomeren za 12. april u 10 časova. Skup je na četvrtom spratu.

  Obaveštenje za studente druge i četvrte smene - Mehanika fluida B

  19. februar 2018. god.
  Studenti: Nikola Pupovac, Dušan Popović i Tomislav Purić nisu odbranili lab. vežbu i treba da se jave asistentu radi odbrane.


  Usmeni ispit za studente druge i četvrte smene - Mehanika fluida B

  12. februar 2018. god.
  Usmeni ispit iz predmeta Mehanika fluida B za studente druge i četvrte smene će biti održan u ponedeljak 19. februara u 10 časova. Skup je na četvrtom spratu.

  Rezultati februarskog ispitnog roka - Mehanika fluida B

  11. februar 2018. god.
  Rezultati februarskog ispitnog roka iz predmeta Mehanika fluida B. Uvid u radove je u ponedeljak 12. februara u 14 časova, u laboratoriji 014.

  Rezultati popr. kolokvijuma za 4. smenu

  8. februar 2018. god.
  Rezultati popravnog kolokvijuma za 4. smenu su na ovom linku.

  Rezultati polaganja iz Mehanike fluida M

  8. februar 2018. god.
  Rezultati pismenog ispita i popravnih računskih kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na ovom linku.

  Raspored sedenja na ispitu iz Mehanike fluida M

  7. februar 2018. god.
  Današnji pismeni ispit i računski popravni kolovkvijumi iz Mehanike fluida M biće održani u amfiteatru 216, sa početkom u 12 časova.

  Odbrana laboratorijske vežbe kod prof. Snežane Milićev

  30. januar 2018. god.
  Termin za odbranu laboratorijske vežbe kod prof. Snežane Milićev je ponedeljak 12. februar u 10 časova u kabinetu 411.

  Rezultati januarskog ispitnog roka - Mehanika fluida B

  23. januar 2018. god.
  Rezultati januarskog ispitnog roka iz predmeta Mehanika fluida B su dostupni na sledećem linku.

  Rezultati drugog kolokvijuma kod prof. Stevanović

  19. januar 2018. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma su na ovom linku.

  Rezultati polaganja iz Mehanike fluida M

  17. januar 2018. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida M nije niko položio.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na ovom linku.

  Raspored sedenja na ispitu iz Mehanike fluida M

  16. januar 2018. god.
  Sutrašnji pismeni ispit i računski popravni kolovkvijumi iz Mehanike fluida M biće održani u amfiteatru 216, sa početkom u 12 časova.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  15. januar 2018. god.
  Termini usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev su sreda 17. januar u 12h i subota 27. januar u 10h. Biće još termina u februarskom roku. Studenti cetvrte smene mogu polagati usmeni i 7. februara u terminu pismenog ispita.

  Obaveštenje za studente četvrte smene (ispravan link)

  15. јануар 2018. god.
  Na ovom linku je tabela sa dosadašnjim rezultatima za studente četvrte smene.

  Tabela sa rezultatima - Mehanika fluida M

  14. januar 2018. god.
  Rezultati računskih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M su na sledećim linkovima:

  Obaveštenje za studente četvrte smene

  12. јануар 2018. god.
  Odbrana laboratorijske vežbe za studente četvrte smene će biti održana u ponedeljak 22. januara u 10 časova. Skup je na četvrtom spratu. Studenti mogu i pre odbrane polagati usmeni deo ispita, a upis ocene će , u tom slučaju, biti prilikom odbrane laboratorijske vežbe.

  Obaveštenje

  08. јануар 2018. god.
  Obaveštava se student Vlada Makita da je položio ispit Mehanika fluida B i da ocenu može upisati u januarskom ispitnom roku.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović

  28. decembar 2017. god.
  U tabeli na ovom linku dati su svi dosadašnji rezultati, uključujući rezultate prvog popravnog kolokvijuma.

  Tabela sa rezultatima - Mehanika fluida M

  27. decembar 2017. god.
  Dosadašnji rezultati kolokvijuma i testova iz predmeta Mehanika fluida M su na sledećim linkovima:

  Tabela sa rezultatima četvrte smene

  14. decembar 2017. god.
  Rezultati za studente četvrte smene su na ovom linku.

  Tabela sa rezultatima prve smene

  1. decembar 2017. god.
  Rezultati kolokvijuma i testova za studente prve smene su na ovom linku.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović

  15. novembar 2017. god.
  Rezultati kolokvijuma za četvrtu smenu su na ovom linku

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  30. septembar 2017. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev za studente Savu Kosijera 230/14 i Miloša Simonovića biće održan u ponedeljak 2. oktobra 2017. u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, 3. smena - oktobar 2, termin usmenog dela ispita

  25. septembar 2017. god.
  Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak, 02. oktobra sa početkom u 19 časova (nije greška, termin je 19 časova) u amfiteatru 208.

  Ispitni rok oktobar 2

  25. septembar 2017. god.
  Na osnovu odluke sa sednice Nastavno-naučnog veća fakulteta održane 21. septembra, Katedra će organizovati dopunski ispitni rok ("popularni" oktobar 2) za pismene delove ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M. Ispit će biti održan u subotu, 30. septembra sa početkom u 12 časova u amfiteatru A. Na ispit mogu izaći samo studenti koji su se regularno prijavili za polaganje ispita!

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  15. septembar 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze se na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u subotu, 16. septembra, u 15 časova u kabinetu 409.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  15. septembar 2017. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev biće održan u petak 22. septembra 2017. u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, 3. smena - promena termina usmenog dela ispita

  15. septembar 2017. god.
  Termin usmenog dela ispita prethodno zakazan za sredu, 20. septembar se pomera na petak, 22. septembar sa početkom u 14 časova u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida M - raspored sedenja na sutrašnjem pismenom ispitu

  12. septembar 2017. god.
  Pismeni ispit iz predmeta Mehanike fluida M biće održan u amfiteatru 216, sa početkom u 12 časova.

  Mehanika fluida B - raspored sedenja na sutrašnjem pismenom ispitu

  12. septembar 2017. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B biće održan u amfiteatru A, sa početkom u 12 časova.

  Mehanika fluida B, 3. smena - termini usmenog ispita

  29. avgust 2017. god.
  Termini za usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku su:
  • petak, 01. septembar sa početkom u 13:30 časova u amfiteatru 208
  • sreda, 06. septembar sa početkom u 13:30 časova u amfiteatru 208
  • sreda, 13. septembar sa početkom u 13:30 časova u amfiteatru 208
  • sreda, 20. seprembar sa početkom u 13:30 časova u amfiteatru 208

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  28. avgust 2017. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev biće održan u ponedeljak 4. septembra 2017. u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  25. avgust 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze se na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 28. avgusta, u 17 časova u kabinetu 439.

  Mehanika fluida M - raspored sedenja na sutrašnjem pismenom ispitu

  22. avgust 2017. god.
  Pismeni ispit iz predmeta Mehanike fluida M biće održan u amfiteatru 208, sa početkom u 12 časova.

  Raspored sedenja na sutrašnjem pismenom ispitu

  22. avgust 2017. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B biće organizovan u amfiteatru A, sa početkom u 12 časova.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  21. avgust 2017. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev biće organizovan u terminu pismenog ispita iz Mehanike fluida B, 23.08. i 13.09. Skup studenata na četvrtom spratu u 12 časova.

  Obaveštenje za studente kod prof. Stevanović i prof. Milićev

  4. jul 2017. god.
  Mihajlo Jovanov 206/12 je položio treći deo usmenog i treba da dođe sa lab. vežbom u terminu upisa ocena.
  Ko god hoće da polaže ili upiše ocenu treba da dođe sa lab. vežbom u petak, 7.7. u 10 časova i to je poslednji termin za polaganje i upis ocena kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev.

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  1. jul 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze se na ovom linku. Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 3. jula, u 13 časova, u kabinetu 439. Tada treba da se jave Stojadinov Marko 534/13, Rajković Nemanja 486/13 i Stojanović Stefan 531/12.
  Nakon ovog termina, neće biti dozvoljen uvid u radove.

  Julski ispitni rok

  27. jun 2017. god.
  Pismeni ispiti iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M biće održani u sredu, 28. juna po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida B, prva, treća i peta smena: amfiteatar A, u 8 časova
  • Mehanika fluida B, druga i četvrta smena: amfiteatar 208, u 8 časova
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 216, u 8:30 časova

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev

  9. jun 2017. god.
  Termin polaganja usmenog dela ispita kod prof. dr Nevene Stevanović i prof. dr Snežane Milićev je u terminu pismenog ispita, 28. juna u 8 časova. Studenti koji nisu upisali ocenu treba da dođu istog datuma, u 9 časova u kabinetu 411.

  Mehanika fluida B, 3. smena - termini usmenog ispita

  9. jun 2017. god.
  Termini za usmeni deo ispita u ovom ispitnom roku su:
  • četvrtak, 15. jun sa početkom u 09 časova u amfiteatru 208
  • ćetvrtak, 22. јun sa početkom u 09 časova u amfiteatru 208
  • četvrtak, 06. јul sa početkom u 09 časova u amfiteatru 208

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  8. jun 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze se na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u petak, 9. juna, u 15 časova, u kabinetu 409.

  Junski ispitni rok

  6. jun 2017. god.
  Pismeni ispiti iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M biće održani u sredu, 7. juna sa početkom u 8 časova po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida B, prva, treća i peta smena: amfiteatar A
  • Mehanika fluida B, druga i četvrta smena: amfiteatar 208
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 216

  Obaveštenje

  6. jun 2017. god.
  Upis ocena kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev je sutra u 9 časova, u kabinetu 411. Takođe, sutra mogu da polažu usmeni oni studenti koji su položili pismeni deo ispita. Ti studenti treba da dođu u 8 časova ispred amfiteatra 208.

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  8. maj 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze se na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u utorak, 9. maja, u 14 časova, u kabinetu 409.

  Rezultati usmenog kod dr Snežane Milićev

  6. maj 2017. god.
  Studenti Sasa Jovanovic, Dusan Kovacevic, Ivan Kalicanin i Mladjan Martinovic su položili usmeni deo ispita. Oni treba sa lab. vezbom da dodju u ponedeljak 8.9. u 10:30 u kab 411.

  Važno obaveštenje - aprilski rok

  3. april 2017. god.
  Aprilski rok za predmete Mehanika fluida B i Mehanika fluida M (pismeni deo ispita) će biti održan 6. maja 2017 u 9h u amfiteatru A (Mehanika fluida B) i amfiteatru 208 (Mehanika fluida M).
  Skup studenata koji polazu usmeni deo ispita kod prof. Nevene Stevanovic i prof. Snezane Milicev je takodje u 9h ispred amfiteatra A.

  Mehanika fluida B, 3. smena - termin usmenog ispita

  17. mart 2017. god.
  Usmeni ispit će biti održan u sredu, 29. marta sa početkom u 14 časova u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida B, 4. smena

  9. mart 2017. god.
  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku. Uvid u radove je u ponedeljak, 13. marta, u 13 časova, u kab. 411.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati trećeg (popravnog) testa

  8. mart 2017. god.
  Najnoviji rezultati testova i kolokvijuma se nalaze na ovom linku. Uvid u radove: sreda, 8. mart u 14 časova u kabinetu 412.

  Mehanika fluida B, 3. smena

  13. februar 2017. god.
  Popravni III test će se odrzati 4. marta u 9h u amfiteatru 216.

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita i pop. kolokvijuma

  14. februar 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, i rezultati računskih kolokvijuma nalaze na sledećim linkovima:
  Ceo ispit
  Popravni kolokvijumi, 1. smena
  Popravni kolokvijumi, 3. i 5. smena
  Radovi se mogu pogledati u petak, 17. februara, u 15 časova, u kabinetu 409.

  Mehanika fluida B, treća smena - promena termina usmenog!

  13. februar 2017. god.
  Termin usmenog zakazan za petak, 17. februara se pomera na sredu, 22. februar. Vreme i sala u kojoj će biti održan ispit ostaju isti: 14 časova u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida B, druga i četvrta smena

  13. februar 2017. god.
  Popravni III test će se odrzati (za studente II i IV smene) 4. marta u 9h u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, četvrta smena - važna obaveštenja

  13. februar 2017. god.
  Rezultati 2. testa, od 11. februara, nalaze na ovom linku.
  Uvid u radove, kao i upis ocena je u petak 17. februara u 12h u 411.

  Mehanika fluida B, treća smena - REZULTATI drugog popravnog testa

  13. februar 2017. god.
  Rezultati testova i kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, februarski ispitni rok - raspored sedenja

  10. februar 2017. god.
  Sutrašnje ispitne obaveze će biti održane po sledećem rasporedu:
  • Pismeni deo ispita - amfiteatar A
  • Popravni testovi, 1. smena - amfiteatar A
  • Popravni 2. test, 2. i 4. smena - amfiteatar 208
  • Popravni 2. test, 3. i 5. smena - amfiteatar 216
  Početak ispita i testova je u 8 časova. Obavezno poneti radnu svesku!

  MFB - termin usmenog

  2. februar 2017. god.
  Studenti kod doc. dr Snežane Milićev, koji su položili pismeni ispit 21. januara 2017. god. imaju mogućnost polaganja usmenog ispita 11. februara 2017. god. Studenti treba da dodju u 8:30 časova ispred kabineta 411.

  Mehanika fluida B, treća smena - termini usmenog ispita

  27. januar 2017. god.
  Termini za usmeni (završni) ispit u ovom ispitnom roku su:
  • sreda, 1. februar sa početkom u 14 časova u amfiteatru 208.
  • petak, 3. februar sa početkom u 14 časova u amfiteatru 216
  • petak, 17. februar sa početkom u 14 časova u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida B, rezultati pismenog ispita

  26. januar 2017. god.
  Rezultati pismenog ispita, za studente svih smena, nalaze na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u petak, 27. januara, u 15 časova.

  Mehanika fluida B, prva smena

  26. januar 2017. god.
  Rezultati popravnih računskih kolokvijuma za prvu smenu nalaze na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u petak, 27. januara, u 15 časova.

  Mehanika fluida B, treća smena - REZULTATI popravnog testa

  24. januar 2017. god.
  Rezultati testova i kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, četvrta smena - REZULTATI 1. popravnog kolokvijuma

  23. januar 2017. god.
  Rezultati testova i kolokvijuma se nalaze na ovom linku. Uvid u radove: utorak, 24. januar u 13 časova.

  Mehanika fluida B, januarski ispitni rok - raspored sedenja

  20. januar 2017. god.
  Sutrašnje ispitne obaveze će biti održane po sledećem rasporedu:
  • Pismeni deo ispita - amfiteatar A
  • Popravni testovi, 1. smena - amfiteatar A
  • Popravni 1. test, 2. i 4. smena - amfiteatar 208
  • Popravni 1. test, 3. i 5. smena - amfiteatar 216
  Početak ispita i testova je u 8 časova.

  Mehanika fluida B, treća smena - REZULTATI

  18. januar 2017. god.
  Rezultati testova i kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

  Rezultati za prvu smenu

  18. januar 2017. god.
  Dosadašnji rezultati za prvu smenu su na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 19. januara, u 16 časova, u kabinetu 409.

  Rezultati za četvrtu smenu

  13. januar 2017. god.
  Dosadašnji rezultati za četvrtu smenu su na ovom linku.

  MEHANIKA FLUIDA M - rezultati popravnih testova

  12. januar 2017. god.
  Rezultate popravnih testova se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, treća smena - 3. kolokvijum, raspored sedenja

  4. januar 2017. god.
  Treći kolokvijum biće održan po sledećem rasporedu sedenja (početna slova prezimena):
  • M - 0: učionica 202
  • P - R: učionica 223
  Početak kolokvijuma je u 9 časova

  Mehanika fluida B, druga i četvrta smena - termin 3. kolokvijuma

  9. januar 2017. god.
  Treći kolokvijum za drugu i četvrtu smenu će biti održan u sredu, 11. januara sa početkom u 12 časova u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, treća smena - termin 3. kolokvijuma

  4. januar 2017. god.
  Treći kolokvijum će biti održan u sredu, 11. januara sa početkom u 9 časova. Raspored sedenja biće naknadno objavljen. Dodatni termin konsultacija u vezi trećeg kolokvijuma će biti održan u utorak, 10. januara, sa početkom u 11 časova u amfiteatru 216.

  Mehanika fluida B, treća smena - REZULTATI

  28. decembar 2016. god.
  Rezultati prvog i drugog testa se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, prva smena

  27. decembar 2016. god.
  Rezultati teorijskih testova su na ovom linku. Zelenom bojom su označeni rezultati popravnih testova.

  Mehanika fluida B, treća smena - DRUGI TEST

  6. novembar 2016. god.
  Drugi test će biti održan u subotu, 10. decembra sa početkom u 9 časova u amfiteatru 216.

  Mehanika fluida B, treća smena - REZULTATI

  23. novembar 2016. god.
  Rezultati prvog testa se nalaze na ovom linku.

  Rezultati kolokvijuma za prvu smenu

  7. novembar 2016. god.
  Dosadašnji rezultati za prvu smenu, uključujući rezultate prvog računskog kolokvijuma, su na ovom linku.

  Termin usmenog kod prof. dr Milana Lečića

  05. oktobar 2016. god.
  Poslednji termin za usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B u ovoj kalendarskoj godini je ponedeljak, 17. oktobar sa početkom u 08:30h u učionici 223.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  23. septembar 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev u dodatnom roku je u četvrtak, 29. septembra, sa početkom u 10 časova. Tada treba da dođu i donesu lab. vežbe oni koji nisu upisali ocene. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  20. septembar 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Rezultati kod doc. dr Snežane Milićev

  20. septembar 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

  Termin pismenog ispita - Oktobar 2

  20. septembar 2016. god.
  Pismeni ispiti iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, biće održani u subotu, 24. septembra, sa početkom u 8 časova, po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 216
  • Mehanika fluida B, sve smene: amfiteatar A

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  13. septembar 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev pomera se na utorak, 20. septembar, sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati - Mehanika fluida B

  10. septembar 2016. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B (za sve studente) su na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 12. septembra, u 16 časova, u kabinetu 409.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Меhanika fluida M - rezultati ispita

  9. septembar 2016. god.
  Rezultati današnjeg pismenog dela ispita iz predmeta Мehanika fluida M se nalaze na ovom linku.

  Raspored sedenja na pismenom ispitu

  8. septembar 2016. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, zakazani za petak, 9. septembar, biće održani po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 208 sa početkom u 8:15 časova
  • Mehanika fluida B, sve smene: amfiteatar A sa početkom u 8:00 časova

  Rezultati kod doc. dr Snežane Milićev

  4. septembar 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  1. septembar 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita kod prof. Stevanović su na ovom linku.

  Меhanika fluida M - rezultati ispita

  29. avgust 2016. god.
  Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Мehanika fluida M se nalaze na ovom linku.

  Меhanika fluida B, treća smena - termini usmenog dela ispita

  29. avgust 2016. god.
  Termini usmenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B kod prof. Milana Lečića u septembarskom ispitnom roku su:
  • sreda, 31. avgust u 14 časova u amf. 208
  • sreda, 14. septembar u 14 časova u amf. 208
  • sreda, 28. septembar u 14 časova u amf. 208

  Rezultati - Mehanika fluida B

  28. avgust 2016. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B (za sve studente) su na ovom linku.
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 29. avgust, 16 časova, kabinet 409.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Raspored sedenja na pismenom ispitu

  25. avgust 2016. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, zakazani za petak 26. avgust, biće održani po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 208 sa početkom u 8:15 časova
  • Mehanika fluida B, sve smene: amfiteatar A sa početkom u 8:00 časova

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  23. avgust 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u četvrtak, 1. septembra, sa početkom u 12 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  8. jul 2016. god.
  Rezultati današnjeg usmenog ispita su na ovom linku.

  Važno obaveštenje za studente kod prof. dr Nevene Stevanović

  5. jul 2016. god.
  Studenti koji su položili ispit ranije, a nisu upisali ocenu, treba da dodju u petak u terminu usmenog da to urade.

  Mehanika fluida M - rezultati julskog ispitnog roka

  1. jul 2016. god.
  Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida M možete naći na sledećem linkovima: Oni studenti koji to žele, svoje radove mogu pogledati u petak, 1. jula u 14 časova u kabinetu 116.

  Rezultati za Mehaniku fluida B

  30. jun 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma (za sve smene) i rezultati pismenog ispita (za sve smene) su na ovom linku.
  Uvid u radove: petak, 1. jul, 16 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Raspored sedenja na pismenom ispitu

  28. jun 2016. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, zakazani za sredu 29. jun, biće održani po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 208
  • Mehanika fluida B, sve smene: amfiteatar A
  Početak pismenog ispita je u 8:00 časova.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  28. jun 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u petak, 8. jula, sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati kod doc. dr Snežane Milićev

  28. jun 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita od 24. juna kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  27. jun 2016. god.
  Rezultati usmenog ispita od 24. juna kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Mehanika fluida M - rezultati junskog ispitnog roka

  16. jun 2016. god.
  Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida M možete naći na sledećem linkovima: Oni studenti koji to žele, svoje radove mogu pogledati u utorak, 21. juna u 11 časova u kabinetu 118.

  Rezultati za treću smenu

  16. jun 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma i rezultati pismenog ispita za studente treće smene su na ovom linku.
  Uvid u radove: četvrtak, 16. jun, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati za Mehaniku fluida B

  15. jun 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma (za sve smene izuzev treće) i rezultati pismenog ispita (za sve smene izuzev treće) su na ovom linku.
  Rezultati za treću smenu biće objavljeni u toku sutrašnjeg dana.
  Uvid u radove: četvrtak, 16. jun, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  15. jun 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u petak, 24. juna, sa početkom u 12 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja na pismenom ispitu

  14. jun 2016. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, zakazani za sredu 15. jun, biće održani po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 216
  • Mehanika fluida B, peta smena: amfiteatar 208
  • Mehanika fluida B, prva i druga smena: sala 102
  • Mehanika fluida B, treća i četvrta smena: sala 202
  Početak pismenog ispita je u 8:00 časova.

  Mehanika fluida B, 3. smena - termini usmenog dela ispita

  prof. Milan Lečić, 31. maj 2016.
  Termini završnog (usmenog) dela ispita u junsko-julskom ispitnom roku su:
  • sreda, 8. jun u 14 časova u amf.. 208
  • sreda, 22. jun u 14 časova u amf. 208
  • sreda, 6. jul u 14 časova u amf. 208

  Rezultati usmenog kod dr Snežane Milićev

  20. maj 2016. god.
  Drugi deo položili su:
  • Tamara Lazić 76%
  • Predrag Knezević 66%
  Treći deo položili su:
  • Milan Mandić
  • Marko Mandić
  • Nenad Krstić
  • Nemanja Madžarević
  • Zivorad Markulić
  Studenti koji su položili 3. deo treba da dođu sa uradjenom Lab. vežbom u petak, 20.5. u 13h, kab. 411.

  Rezultati usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović

  17. maj 2016. god.
  Treći deo položili su:
  • Miljkovic Katarina 95%
  • Tuvic Dragan 80%
  • Potran Martin 75%
  • Trivundzic Momcilo 50%
  Drugi deo:
  • Tomovic Marko 55%
  • Stojanovic Milos 50%

  Termin usmenog kod doc. dr Snežane Milićev

  4. maj 2016. god.
  Usmeni ispit kod doc. dr Snežane Milićev će se umesto 10. maja održati 16. maja u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović

  28. april 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović će se umesto 10. maja održati u petak, 13. maja u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  18. april 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan 10. maja, sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.
  Studenti koji žele da polažu u ovom terminu treba da formiraju spisak sa poljima ime, prezime, br. indeksa i koji bi deo polagali. Taj spisak studenti treba da predaju profesorkama (odvojeno za prof. Stevanović i odvojeno za prof. Milićev).

  Rezultati za Mehaniku fluida B

  17. april 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma (za studente 1.,2.,3. i 4. smene) i rezultati pismenog ispita za studente svih smena su na ovom linku.
  Uvid u radove: ponedeljak, 18. april, 16 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Mehanika fluida B, treća smena - usmeni ispit

  14. april 2016. god.
  Usmeni (završni) ispit iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u utorak, 26. aprila sa početkom u 14:00 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

  Dodatne informacije u vezi ispita: termin i sala

  13. april 2016. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M, zakazani za subotu 16. april, biće održani po sledećem rasporedu:
  • Mehanika fluida M: amfiteatar 208
  • Mehanika fluida B, peta smena: amfiteatar 216
  • Mehanika fluida B, ostale smene: amfiteatar A
  Početak ispita je u 15:00 časova.

  Važno obaveštenje

  1. april 2016. god.
  Termin za polaganje pismenih ispita iz Mehanika fluida B i Mehanika fluida M. planiran za 9. april se pomera za 16. april, zbog Kongresa studenata tehnike.

  Javne konsultacije iz Mehanike fluida B

  29. mart 2016. god.
  U subotu, 2. aprila, od 9 do 14 časova, u amfiteatru 216 asistent Darko Radenković radiće zadatke iz svih oblasti iz Mehanike fluida B. Konsultacije su namenjene studentima svih smena koji nisu položili pismeni deo ispita iz Mehanike fluida B. Konsultacije su u vezi zadataka.

  Dopunski termin za pismeni deo ispita - APRIL!

  28. mart 2016. god.
  Svi članovi Katedre su jednoglasno doneli odluku da se organizuje vanredni termin za polaganje pismenih delova ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M. Taj termin je subota, 9. april. Tačno vreme i raspored sedenja će biti objavljeni u toku sutrašnjeg dana.

  Rezultati usmenog od 25.2. kod doc. dr Snežane Milićev

  27. mart 2016. god.
  Prvi deo položili su:
  • Tamara Lazić ......... 70%
  • Milan Ilić ........... 50%
  • NIkola Zarić ........... 50%
  Drugi deo položila je Katarina Knežević, 50-%.
  Treći deo položio je Aleksandar Janković.
  Aleksandar Jankovic i studenti koji zele da vide svoj zadatak treba da dodju u sredu u 13:30 u kab. 411.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  22. mart 2016. god.
  Tabela četvrte smene sa dosadašnjim rezultatima (uključujući i rezultate usmenog od 21.03.) je na ovom linku.

  Termin usmenog ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  21. mart 2016. god.
  Usmeni ispit za studente kod doc. dr Snežane Milićev biće održan u petak 25. marta u 10h. Skup je na četvrtom spratu.

  Termin usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  14. februar 2016. god.
  Usmeni ispit za studente četvrte smene kod prof. dr Nevene Stevanović biće održan u ponedeljak 21. marta u 13h. Skup je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida M - rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog ispita

  26. februar 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M se nalaze na sledećim linkovima: Studenti čiji su rezultati obojeni zelenom bojom su položili odgovarajuće kolokvijume. Pismeni deo ispita nije niko položio. Uvid u radove: utorak, 1. mart u 11h u kabinetu 118.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  26. februar 2016. god.
  Tabela četvrte smene sa dosadašnjim rezultatima je na ovom linku
  Od starih studenata polozili su Ivan Rakic III deo 52% i Konstantin Stanisic I deo 55%.
  U ponedeljak u 12h je upisivanje ocena.
  Studenti : Sofranko Vladimir, Curcic Bojan i Rakic Katarina neka se jave tada u kabinet 411.

  Rezultati teorijskih kolokvijuma kod doc. dr Snežane Milićev

  26. februar 2016. god.
  Prvi deo položio je Jović Milenko, 50-%.
  Drugi deo položili su:
  • Jokić Miloš ......... 50-%
  • Jović Milenko ........... 50-%
  Treći deo položili su:
  • Milena Žunjić ......... 90%
  • Katarina Knežević ........... 70%
  • Đorđe Janjić ........... 65%
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 29.2. u 10h (411). Tada treba da dodju i studenti koji su polozili III deo sa izvestajem sa lab. vezbe.
  Jović Milenko ne može da upiše ocenu jer nije odslušao lab. vežbe.

  Dosadašnji rezultati za treću smenu

  23. februar 2016. god.
  Dosadašnji rezultati polaganja delova ispita za treću smenu iz Mehanike fluida B mogu se naći na ovom linku. U slučaju neke greške, treba se javiti prof. dr Milanu Lečiću u terminu konsultacija.

  Rezultati 2. popravnog testa za treću smenu

  23. februar 2016. god.
  Rezultati drugog popravnog testa (teorija i zadaci) iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene su na ovom linku.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  22. februar 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u četvrtak, 25. februara, sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati 1. i 3. popravnog kolokvijuma za treću smenu

  22. februar 2016. god.
  Rezultati prvog i trećeg popravnog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene su na ovom linku.
  Rezultati drugog testa biće objavljeni u toku sutrašnjeg dana.

  Rezultati popravnih kolokvijuma za 1., 2. i 4. smenu

  21. februar 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente prve, druge i četvrte smene su na ovom linku
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 22. februara, u 16 časova, u laboratoriji 014. Nakon ovog termina uvid u radove nije moguć.

  Rezultati današnjeg pismenog ispita iz Mehanike fluida B

  20. februar 2016. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B položili su:
  • Tamara Lazić, 277/13 ........... 51%
  • Miloš Stojanović, 539/13 ...... 50%
  • Nebojša Damnjanović, 124/13 ......... 50%
  • Danilo Stevanović, 522/13 ........... 50%
  Ovo obaveštenje važi za studente svih smena.
  Uvid u radove: ponedeljak, 22. februar, 16 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.
  Rezultati popravnih kolokvijuma za prvu, drugi i četvrtu smenu biće u toku sutrašnjeg dana.

  Mehanika fluida M - pismeni ispit i popravni kolokvijumi

  19. februar 2016. god.
  Pismeni ispit i popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M biće održani u amfiteatru A u 12h.

  Mehanika fluida B - raspored sedenja

  19. februar 2016. god.
  Studenti svih smena koji sutra polažu ceo pismeni ispit iz Mehanike fluida B treba da dođu u amfiteatar A.
  Studenti prve i druge smene koji rade popravne kolokvijume treba da dođu sutra u amf. A.
  Studenti treće smene koji rade popravne kolokvijume treba da dođu sutra u amf. 216.
  Studenti četvrte smene koji rade popravne kolokvijume sutra treba da dođu u amfiteatar 208.
  Studenti pete smene koji polažu drugi popravni kolokvijum treba da dođu sutra u amf. 216.
  Početak pismenog ispita i popravnih kolokvijuma je u 8 časova za sve studente.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  16. februar 2016. god.
  Rezultati ispita od četvrtka kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku. Tabela četvrte smene sa svim dosadašnjim rezultatima (uključujući i današnji ispit) je na ovom linku.
  Od studenata prošle generacije položili su:
  • Marija Stanković, 511/12......III deo....50%
  • Aleksandar Radišić, 449/12......III deo....90%
  • Aleksandar Plemić, 805/12........III deo ....70%
  Uvid u radove je sutra, 12. februara u 12 časova u kabinetu 411.

  Rezultati današnjeg ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  11. februar 2016. god.
  Tabela četvrte smene sa svim dosadašnjim rezultatima (uključujući i današnji ispit) je na ovom linku.
  Od studenata prošle generacije položili su:
  • Marija Stanković, 511/12......III deo....50%
  • Aleksandar Radišić, 449/12......III deo....90%
  • Aleksandar Plemić, 805/12........III deo ....70%
  Uvid u radove je sutra, 12. februara u 12 časova u kabinetu 411.

  Mehanika fluida M - rezultati kolokvijuma

  10. februar 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M se nalaze na sledećim linkovima: Studenti čiji su rezultati obojeni zelenom bojom su položili odgovarajuće kolokvijume. Uvid u radove: sreda, 17. februar u 11h u kabinetu 118.

  Mehanika fluida M - zadaci iz januarskog ispitnog roka

  10. februar 2016. god.
  Na sledećim linkovima možete pronaći zadatke iz januarskog ispitnog roka: Rezultati ispita i kolokvijuma će biti objavljeni danas do 23 časova.

  Poziv

  9. februar 2016. god.
  Student David Jovanović 209/12 treba da se javi doc. dr Snežani Milićev.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  9. februar 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u četvrtak, 11. februara sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati za 3. smenu

  9. februar 2016. god.
  Konačni rezultati za treću smenu posle kolokvijuma i pismenog ispita su na ovom linku.

  Rezultati pismenog ispita MFB i popravnih kolokvijuma za 1., 2. i 4. smenu

  6. februar 2016. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B nije niko položio (važi za sve studente koji su danas radili ispit).
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida B su na ovom linku - za studente prve, druge i četvrte smene.
  Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 8. februara, u 15 časova, u laboratoriji 014. Nakon ovog termina uvid u radove nije moguć.


  Mehanika fluida B - konačni rezultati za treću smenu

  5. februar 2016. god.
  Tabela sa konačnim rezultatima trećeg računskog kolokvijuma se nalazi na ovom linku.

  Mehanika fluida M - raspored sedenja

  5. februar 2016. god.
  Studenti koji sutra polažu ceo ispit i popravne kolokvijume iz Mehanike fluida M treba da dođu u amfiteatar A u 12 časova.

  Mehanika fluida B - raspored sedenja

  5. februar 2016. god.
  Studenti svih smena koji sutra polažu ceo pismeni ispit iz Mehanike fluida B treba da dođu u amfiteatar A.
  Studenti treće i pete smene koji polažu prvi popravni kolokvijum treba da dođu sutra u amf. 216.
  Studenti prve, druge i četvrte smene koji rade popravne kolokvijume sutra treba da dođu u amfiteatar 208.
  Početak ispita i popravnih kolokvijuma je u 8 časova za sve studente.

  Mehanika fluida B - delimični rezultati za treću smenu

  5. februar 2016. god.
  Tabela sa delimičnim rezultatima trećeg računskog kolokvijuma se nalazi na ovom linku Uveče će biti objavljena tabela sa kompletnim rezultatima trećeg kolokvijuma.

  Mehanika fluida M - rezultati kolokvijuma

  3. februar 2016. god.
  Rezultati svih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M se nalaze na sledećim linkovima:

  Mehanika fluida B - rezultati za četvrtu smenu

  1. februar 2016. god.
  Tabela sa rezultatima trećeg računskog kolokvijuma se nalazi na ovom linku.

  Mehanika fluida B - rezultati za prvu i drugu smenu

  30. januar 2016. god.
  Tabele sa rezultatima trećeg računskog kolokvijuma se nalaze na sledećim linkovima Mihajlo Jovanov je osvojio 30%.
  Uvid u radove: ponedeljak, 1. februar, 15 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Mehanika fluida B - termin 3. kolokvijuma, treća smena

  29. januar 2015. god.
  Kao što je više puta rečeno na predavanju, treći kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B će biti održan u subotu, 30. januara sa početkom u 9h u amfiteatru A.

  Mehanika fluida M - termin 3. kolokvijuma

  A. Ćoćić, 27. januar 2015. god.
  Treći kolokvijum iz predmeta Mehanike fluida M će biti održan u subotu, 30. januara sa početkom u 9h u amfiteatru A.

  Rezultati današnjih popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu

  26. januar 2016. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma su na ovom linku. Novi rezultati su označeni crvenom bojom.

  Rezultati današnjih popravnih kolokvijuma za drugu smenu

  26. januar 2016. god.
  Prvi deo položili su:
  1. Teodora Kosanic 99%
  2. Stefan Kuzmanovic 70%.
  Drugi deo položili su:
  1. Uros Letunica 61%
  2. Katarina Knezevic 50%
  3. Jelena Kocovic 50%

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  26. januar 2016. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan 11. februara sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, četvrta smena - termin trećeg kolokvijuma

  26. januar 2016. god.
  Treći kolokvijum iz Mehanike fluida B će biti održan u petak, 29. januara sa početkom u 10h u amfiteatru 216.

  Laboratorijska vežba za treću smenu

  22. januar 2016. god.
  Studenti treće smene koji se u toku današnjeg dana nisu prijavili za laboratorijske vežbe treba da se jave na adresu iguranov@mas.bg.ac.rs. Prijava je do utorka, 26. januara, do 13 časova.

  Mehanika fluida M - rezultati drugog kolokvijuma

  18. januar 2016. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M se nalaze na sledećim linkovima:

  Mehanika fluida M - termin drugog kolokvijuma

  A. Ćoćić, 15. januar 2015. god.
  Drugi kolokvijum iz Mehanike fluida M će biti održan u subotu, 16. januara sa početkom u 12h u amfiteatru A.

  Ponovno polaganje drugog testa za treću smenu

  14. januar 2016.
  Dopunski termin za ponovno polaganje drugog testa za treću smenu je subota, 16. januar sa početkom u 12 časova.

  Raspored lab. vežbi - prva i druga smena

  13. januar 2016. god.
  Na lab. vežbe obavezno poneti uputstvo za lab vežbe. Grupe i termini održavanja vežbi su na ovim linkovima:
  1. Prva smena
  2. Druga smena

  Laboratorijska vežba za četvrtu smenu

  11. januar 2016. god.
  Studenti četvrte smene koji nisu odradili lab. vežbu, treba da dođu u petak, u 12 i 45h, u salu 202.

  Mehanika fluida B - četvrta smena

  11. januar 2016. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma za studente četvrte smene su na ovom linku.

  Mehanika fluida B - druga smena

  11. januar 2016. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma za studente druge smene su na ovom linku.
  Stari studenti koji su položili drugi kolokvijum kod dr Milićev su:
  1. Zivorad Markulic, 60%;
  2. Dragan Markovic, 50%;
  3. Nenad Krstic, 50%;
  4. Nikola Medojevic, 50%.

  Laboratorijska vežba za studente prve i druge smena

  11. januar 2016. god.
  Studenti prve i druge smene mogu da se prijave za laboratorijske vežbe na sledećim linkovima: Prijava je do srede, 13. januara, do 15 časova. Nakon toga će biti objavljen termin laboratorijskih vežbi.

  Mehanika fluida M - termin drugog kolokvijuma

  A. Ćoćić, 11. januar 2015. god.
  Drugi kolokvijum iz Mehanike fluida M će biti održan u subotu, 16. januara. Informacija o vremenu početka i sali u kojoj će biti održan kolokvijum će biti naknadno objavljena.

  Mehanika fluida B, 4. smena

  25. decembar 2015. god.
  Prijava studenata četvrte smene za laboratorijsku vežbu je do srede, 30. decembra. Nakon tog termina prijava za laboratorijske vežbe neće biti moguća.

  Mehanika fluida B, 4. smena

  18. decembar 2015. god.
  Prijava studenata četvrte smene za laboratorijsku vežbu je na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati

  15. decembar 2015. god.
  Tabela sa najnovijim rezultatima je na ovom linku.
  Važno obaveštenje:
  Sutra neće biti konsultacija zbog obaveza profesora. Radovi se mogu pogledati u petak, u 12.45 u kabinetu 412.

  Mehanika fluida B, 1. smena - rezultati

  13. decembar 2015. god.
  Rezultati današnjeg drugog računskog kolokvijuma za studente prve smene su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, treća smena - 2. test

  11. decembar 2015. god.
  Drugi test iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u subotu, 12. decembra sa početkom u 12 časova u amfiteatru A.

  Mehanika fluida M - rezultati

  10. decembar 2015. god.
  Rezultati prvog kolokvijuma (i testa) iz predmeta Mehanika fluida M se nalaze na sledećim linkovima:

  Mehanika fluida B, 1. smena - zadaci za vežbu

  7. decembar 2015. god.
  Na ovom linku se mogu naći zadaci za vežbu iz druge oblasti (na toj stranici odeljak za vežbu).
  Napomena: Ne treba raditi zadatke koji uključuju jednačinu količine kretanja.
  Na ovom linku je prošlogodišnji drugi kolokvijum za prvu smenu.

  Mehanika fluida B, 1. smena - rezultati

  7. decembar 2015. god.
  Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma za studente prve smene su na ovom linku.

  Mehanika fluida M - promena vremena početka prvog kolokvijuma

  A. Ćoćić, 25. novembar 2015. god.
  Zbog raspodele soba u studentskim domovima zakazane za subotu, 28. novembra u prepodnevnim časovima, početak kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida M se pomera na 12:30 časova! Vreme trajanja kolokvijuma je 150 minuta.

  Mehanika fluida M - zadaci i obaveštenje (termin prvog kolokvijuma)

  A. Ćoćić, 24. novembar 2015. god.
  Na sledećem linku se nalaze neki zadaci iz oblasti gradiva koje pokriva prvi kolokvijum (deo 1 i 2) i oblasti gradiva koje pokriva drugi kolokvijum (ravanska potencijalna strujanja nestišljivog fluida, deo 3 u *.pdf dokumentu u prilogu) Shodno prethodnom dogovoru, prvi kolokvijum će biti održan u subotu, 28. novembra sa početkom u 9 časova u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, 1. smena - rezultati

  24. novembar 2015. god.
  Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma za studente prve smene su ovom linku.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati

  23. novembar 2015. god.
  Na ovom linku su i rezultati prvog popravnog testa za studente treće smene.

  Mehanika fluida B, 1. smena - rezultati

  22. novembar 2015. god.
  Rezultati današnjeg prvog računskog kolokvijuma za studente prve smene su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 2. smena - rezultati

  21. novembar 2015. god.
  Rezultati prvog računskog kolokvijuma za studente druge smene su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 1. smena - računski kolokvijum

  17. novembar 2015. god.
  Računski kolokvijum za prvu smenu je u nedelju, 22. novembra, u 11 h, u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, 3. smena - popravni kolokvijum i test

  13. novembar 2015. god.
  Popravni test i računski kolokvijum vezan za prvi deo gradiva (1. test) biće održan u četvrtak, 19. novembra u 19 časova. Raspored polaganja po salama biće naknadno objavljen.

  Mehanika fluida B, 3. smena, rezultati

  13. novembar 2015. god.
  Rezultati prvog teorijskog testa i prvog računskog kolokvijuma za studente treće smene su na ovom linku.

  Dopuna zadataka sa današnjih vežbi prve smene

  9. novembar 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se dopunjeni (korigovani) zadaci sa današnjih računskih vežbi.

  Mehanika fluida B, 3. smena

  7. novembar 2015. god.
  Prvi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente 3. smene biće održan u nedelju, 8. novembra sa početkom u 9 časova u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, PETA SMENA

  A.Ćoćić, 29. oktobar 2015. god.
  Sva obaveštenja i prateći materijal iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene će u toku ove školske godini biti postavljani na ovoj stranici:

  Rezultati kod doc. Snežane Milićev

  15. oktobar 2015. god.
  Položili su (rezultati su od ponedeljka, 12. oktobra):
  1. Miloš Lazarević, prvi deo ... 50-%
  2. Sofija Maravić, drugi deo ... 70%

  Termin usmenog dela ispita - prof. M. Lečić i docent A. Ćoćić

  9. oktobar 2015. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene kod prof. Milana Lečića i docenta Aleksandra Ćoćića je pomeren za ponedeljak, 12. oktobra, u 14 časova, u amf. 208. Usmeni planiran za četvrtak, 15. oktobra se otkazuje.

  Obaveštenje za studente prof. dr Nevene Stevanović i doc. Milićev

  8. oktobar 2015. god.
  Poslednji termin usmenog ispita je ponedeljak, u 10 časova.

  Rezultati kod doc. Snežane Milićev

  8. oktobar 2015. god.
  Položili su:
  1. Ivan Jestrović, drugi deo ... 70%
  2. Srđan Kuzmanović, drugi deo ... 50%

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  8. oktobar 2015. god.
  Položili su:
  1. Marko Rudić, prvi deo, 481/12... 60%
  2. Saša Cvetković, drugi deo, 550/11... 55%
  3. Bojan Ćurčić, drugi deo, 537/11...60%

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  8. oktobar 2015. god.
  Položili su:
  1. Marko Rudić, prvi deo, 481/12... 60%
  2. Saša Cvetković, drugi deo, 550/11... 55%
  3. Bojan Ćurčić, drugi deo, 537/11...60%
  U ponedeljak u 10h održaće se poslednji termin usmenog ispita.

  Rezultati ispita - Mehanika fluida B i Mehanika fluida M

  7. oktobar 2015. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B položili su:
  1. Zlatanović Zoran, 156/07... 50-%
  2. Tvrdišić Danilo, 523/10... 65%
  3. Papović Jelena, 407/12...55%
  4. Lazarević Miloš, 276/12...61%
  5. Pantelić David, 355/08...58%
  Popravni kolokvijum iz Mehanike fluida B položio je Vojislav Cvejić 821/12 (treći kolokv.) sa 65%.
  Popravni kolokvijum iz Mehanike fluida M položio je Boško Surdučki, sa 67%, treći kolokvijum.
  Ostali studenti nisu položili.
  Uvid u radove: četvrtak, 8. oktobar, 13 i 30 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Važno obaveštenje za studente 5. smene - docent A. Ćoćić

  2. oktobar 2015. god.
  Rezultati ostvareni u školskoj 2014/'15. godini (i ranije) su validni zaključno sa 23. oktobrom 2015. godine!

  Termini usmenog dela ispita - prof. M. Lečić i docent A. Ćoćić

  2. oktobar 2015. god.
  Poslednja tri termina usmenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B u ovoj godini za studente treće i pete smene kod prof. Milana Lečića i docenta Aleksandra Ćoćića u roku su:
  • sreda, 7. oktobar u 14 časova u amfiteatru 216
  • četvrtak, 15. oktobar u 14 časova
  • četvrtak, 22. oktobar u 14 časova
  Sale u kojima će biti održan ispit u poslednja dva termina će biti naknadno objavljeni.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  2. oktobar 2015. god.
  Usmeni ispit u naknadnom roku kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan samo u četvrtak, 8. oktobra sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Termin pismenog ispita - Oktobar 2

  2. oktobar 2015. god.
  Pismeni ispiti iz Mehanike fludia B i Mehanike fluida M biće održani u sredu, 7. oktobra, sa početkom u 14 časova u amfiteatru A.

  Rezultati teorijskih kolokvijuma kod prof. Milićev

  31. septembar 2015. god.
  Položio je samo Krstic Milorad, drugi deo 55%.

  Rezultati teorijskih kolokvijuma kod prof. Stevanović

  29. septembar 2015. god.
  Položili su:
  1. Đorđe Šipetić, K2, 585/12... 50%
  2. Jovo Smiljanić, K2, 493/12... 58%
  3. Jova Tomović, K2, 518/11...50-%

  Rezultati - doc. dr Snežana Milićev

  28. septembar 2015. god.
  Ažurirani rezultati popravnih teorijskih kolokvijuma od 24. septembra kod doc. Snežane Milićev su na ovom linku.

  Rezultati - doc. dr Snežana Milićev

  26. septembar 2015. god.
  Rezultati popravnih teorijskih kolokvijuma od 24. septembra kod doc. Snežane Milićev su na ovom linku.

  Rezultati - prof. Nevena Stevanović

  26. septembar 2015. god.
  Rezultati popravnih teorijskih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  25. septembar 2015. god.
  Usmeni ispit i popravni teorijski kolokvijumi kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održani u utorak, 29. septembra sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati ispita, septembar 2015

  21. septembar 2015. god.
  Na sledećim linkovima su rezultati ispita za sve studente koji su polagali u sredu, 16. septembra. Uvid u radove: utorak, 22. septembar, 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  16. septembar 2015. god.
  Usmeni ispit i popravni teorijski kolokvijumi kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održani u četvrtak, 24. septembra sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati teorijskih kolokvijuma kod doc. Milićev

  14. septembar 2015. god.
  Položili su (10. septembra):
  (Drugi deo):
  1. Jevđović Dragana.. 62 poena
  2. Jovanović Tijana ... 62 poena
  3. Maksimović Anja ... 60 poena
  4. Kukolj Pavle... 60 poena
  5. Jahura Stefan ... 60 poena
  6. Đorđević Milena... 59 poena

  Rezultati teorijskih kol. kod prof. Nevene Stevanović

  12. septembar 2015. god.
  Položili su (prvi deo):
  1. Jovana Tešanović... 52 poena
  Drugi deo položili su:
  1. Tatjana Stošić... 70 poena
  2. Mladen Radović ... 65 poena
  3. Ivan Rakić ... 80 poena
  4. Aleksandar Radišić... 50 poena

  Rezultati teorijskih kol. kod prof. Nevene Stevanović i doc. Milićev

  7. septembar 2015. god.
  Položili su (prvi deo):
  1. Boris Jakimov... 66 poena
  Drugi deo položili su:
  1. Šurbatović Nemanja... 72 poena
  2. Jovana Jelić ... 61 poena
  3. Boris Jakimov ... 55 poena
  4. Milan Kostić... 50- poena

  Rezultati ispita, septembar 2015

  6. septembar 2015. god.
  Na sledećim linkovima su rezultati ispita za sve studente koji su polagali u sredu, 2. septembra. Uvid u radove: ponedeljak, 7. septembar, 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Termini usmenog dela ispita - prof. M. Lečić i docent A. Ćoćić

  4. septembar 2015. god.
  Termini usmenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene kod prof. Milana Lečića i docenta Aleksandra Ćoćića u septembarsko-oktobarskom ispitnom roku su:
  • sreda, 16. septembar u 14 časova
  • sreda, 23. septembar u 14 časova
  • sreda, 30. septembar u 14 časova
  U svim navedenim terminima, usmeni ispit će biti održan u amfiteatru 208.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  2. septembar 2015. god.
  Usmeni ispit i popravni teorijski kolokvijumi kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održani u četvrtak, 10. septembra sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati popr. teorijskih kol. kod prof. Nevene Stevanović

  13. jul 2015. god.
  Položili su (prvi deo):
  1. Ivan Rakić... 50 poena
  2. Marko Tomasovic ... 50 poena
  3. Nemanja Surbatovic ... 50 poena
  4. Nenad Savkovic... 50 poena
  Drugi deo niko nije položio.

  Rezultati popr. teorijskih kol. kod doc. dr Snežane Milićev

  13. jul 2015. god.
  Položili su:
  1. Dragana Jevđović... 60 poena
  2. Aleksa Kovinić ... 53 poena

  Mehanika fluida, stari program (1501) - rezultati ispita

  A.Ćoćić, 7. jul 2015. god.
  Poziva se student Plaović Dragiša (197/96) da dođe u kabinet 118 u četvrtak, 9. jula u 10 časova radi dogovora oko daljeg polaganja ispita.

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A.Ćoćić, 7. jul 2015. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati Mehanika fluida M

  7. jul 2015. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida M položio je Zoran Mitrović, 1072/13, 77 poena.
  Popravne kolokvijume iz Mehanike fluida M položili su:
  1. Grigor Lečei, 1084/13, treći kol. ... 78 poena
  2. Marija Marković, 1054/14, prvi kol. ... 76 poena
  3. Dušan Petrović, 1212/13, drugi kol. ... da se javi u terminu uvida
  4. Marko Đorđević, 1077/13, prvi i treći kol. ... 50- i 50- poena
  5. Čedomir Mitrašinović, 1180/12, drugi kol. ... 50 poena
  6. Nevena Branisavljenvić, 1077/13, drugi i treći kol. ... 50- i 54 poena
  7. Marijana Polić, 1026/13, treći kol. ... 50 poena
  Zadaci se mogu pogledati u sredu u 15 časova, u laboratoriji 014.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida B, za 1,2 i 4. smenu

  7. jul 2015. god.
  Položili su:
  1. Marko Maričić, 279/11, drugi deo ... 79 poena
  2. Ivan Rakić, 469/12, drugi deo, ... 70 poena
  3. Pavle Kukolj, 272/12, treći deo ... 55 poena
  4. Nemanja Madžarević, 320/12, treći deo ... da se javi u terminu uvida
  Zadaci se mogu pogledati u sredu u 15 časova, u laboratoriji 014.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati pismenog ispita Mehanika fluida B za studente svih smena

  7. jul 2015. god.
  Položili su:
  1. Ivan Ilić, 189/12 ... 50 poena
  2. Stefan Maletić, 296/12 ... 50 poena
  3. Nemanja Stanković, 515/12 ... 50- poena
  Zadaci se mogu pogledati u sredu u 15 časova, u laboratoriji 014.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  6. jul 2015. god.
  Usmeni ispit i popravni teorijski kolokvijumi kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održani u petak, 10. jula sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja na ispitima u ponedeljak

  4. jul 2015. god.
  Raspored sedenja pri polaganju ispita i popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M je na ovom linku.

  Dodatni termin usmenog dela ispita - prof. M. Lečić i docent A. Ćoćić

  1. jul 2015. god.
  Pored prethodno zakazanih termina usmenog ispita, u junsko/julskom ispitnom roku bićе održan i dodatnii, poslednji termin u utorak, 14. jula sa početkom u 14 časova u amfiteatru 208.

  Rezultati popravnih teorijskih kol. kod prof. dr Nevene Stevanović

  27. jun 2015. god.
  Rezultati su na ovom linku.

  Rezultati popravnih teorijskih kolokv. kod doc. dr Snežane Milićev

  27. jun 2015. god.
  Položili su:
  1. Jovana Jelić, prvi deo teorije... 50- poena
  2. Nikola Kostić, drugi deo teorije ... 60 poena
  Zadaci se mogu pogledati u ponedeljak u 12:30, 411.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  19. jun 2015. god.
  1. Ognjen Obradović, 363/11 ... 50 poena
  2. Milica Mitić, 355/12 ... 18 poena

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A.Ćoćić, 19. jun 2015. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati ispita iz Mehanike fluida M

  D. Radenković, 18. jun 2015. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida M kao i rezultati popravnih kolokvijuma su na ovom linku.
  Uvid u radove: petak, 18. jun, u 15 časova, laboratorija 014.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati ispita Mehanika fluida B i pop. kolokvijuma za 1, 2 i 4 smenu

  D. Radenković, 18. jun 2015. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B (za studente svih smena) i popravnih kolokvijuma za studente 1, 2 i 4. smene nalaze se na ovom linku.
  Uvid u radove: petak, 18. jun, u 15 časova, laboratorija 014.
  Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Zbog prepisivanja zabranjuje se izlazak na pismeni ispit iz Mehanike fluida B Kojičić Aleksandru, 221/11 i Bojanu Ljiljku, 263/11 u julskom ispitnom roku.


  Termin usmenog kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  18. jun 2015. god.
  Usmeni ispit i popravni teorijski kolokvijumi kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održani u petak, 26. juna sa početkom u 10 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja na sutrašnjim ispitima

  16. jun 2015. god.
  Pisani delovi ispita iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M zakazani za sredu, 17. jun sa početkom u 12 časova biće održani po sledećem rasporedu:
  • pisani ispiti iz oba predmeta: amfiteatar A
  • popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B: amfiteatar 208 (1. i 2. kolokvijum) i 216 (3. kolokvijum)

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  1. jun 2015. god.
  Kod prof. dr Nevene Stevanović položio je Škipina Vladimir 569/11 (I deo, 85%).
  Kod doc. dr Snežane Milićev, položili su:
  • Nemanja Jovcic 75%
  • Marko Maricic 50%
  • Zeljko Jojevic 50%
  • Djordje Jovanovic 50-%.
  Milorad Krstić, 266/12, treba da dodje u četvrtak, u 12 časova, u kabinet 411.

  Termini usmenog dela ispita - prof. M. Lečić i docent A. Ćoćić

  28. maj 2015. god.
  Termini usmenog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene kod prof. Milana Lečića i docenta Aleksandra Ćoćića u predstojećem junsko-julskog ispitnom roku su:
  • sreda, 10. jun u 14 časova
  • sreda, 24. jun u 14 časova
  • sreda, 8. jul u 14 časova
  U svim navedenim terminima, usmeni ispit će biti održan u amfiteatru 208.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  22. maj 2015. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u petak, 29. maja u 11 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Važno obaveštenje - usmeni ispit kod prof.dr Stevanović i doc. dr Milićev

  20. maj 2015. god.
  Na zahtev studenata, odlaže se usmeni ispit zakazan za četvrtak, 21. maj u 11 časova, kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev. Novi termin usmenog ispita će biti naknadno objavljen.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  15. maj 2015. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev biće održan u četvrtak, 21. maja u 11 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, treća smena - rezultati kolokvijuma

  29. april 2015. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma za studente treće smene se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati kolokvijuma

  28. april 2015. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati popravnog kolokvijuma za studente prve smene

  28. april 2015. god.
  Studenti prve smene koji su juče položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida B su:
  • Obrad Branković, 56/12, 50%,
  • Sara Bacić, 28/12, 75%
  • Stefan Babić, 25/12, 50%

  Mehanika fluida B - popravni kolokvijumi

  27. april 2015. god.
  Popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B biće održani u amfiteatru A, u prethodno zakazanom terminu (ponedeljak, 27. april u 19 časova).

  Rezultati pismenog ispita MFB

  26. april 2015. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida B položili su:
  • Stefan Takovac, 515/09, 50-%,
  • Stefan Dragaš,143/12, 50-%
  • Milan Kostić, 252/12, 53% i
  • Milan Petković, 352/07, 50-%.

  Rezultati iz Mehanike fluida M

  19. april 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se rezultati studenata koji su danas polagali popravne kolokvijume i pismeni ispit iz Mehanike fluida M.
  Uvid u radove: ponedeljak, 20. april, u 12 i 20 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Mehanika fluida B - termin pismenog ispita

  17. april 2015. god.
  Pismeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B će biti održan u nedelju, 26. aprila sa početkom u 7 i 50 časova, u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B, treća i peta smena - termin usmenog ispita

  A. Ćocić & M. Lečić, 16. april 2015. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B će biti održan u sredu, 29. aprila sa početkom u 14 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208. Uslov za izlazak na usmeni deo ispita su svi položeni kolokvijumi, ili pak pismeni deo ispita.

  Mehanika fluida B - termin popravnih kolokvijuma

  16. april 2015. god.
  Novi popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B (za studente svih smena) će biti održani u ponedeljak 27. aprila sa početkom u 19 čаsova. Neophodan uslov za izlazak na kolokvijum je prijava na sledećem linku Moguće je polagati samo jedan od kolokvijuma, te se prijavite u tom duhu, zaključno sa nedeljom 26. aprilom. Raspored sedenja će biti objavljen u ponedeljak, 27. aprila u prepodnevnim čаsovima.

  Mehanika fluida B, treća smena

  2. april 2015. god.
  Tabela za treću smenu dopunjena sa najnovijim rezultatima popravnog kolokvijuma iz Mehanike fluida B nalazi se na ovom linku.

  Obaveštenje - doc. Aleksandar Ćoćić

  1. april 2015. god.
  Standardni termin konsultacija četvrtkom od 12-13 časova se u ovoj sedmici pomera na petak, 3. april od 12-13 časova.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati kolokvijuma

  1. april 2015. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati računskih kolokvijuma za studente prve i druge smene

  31. mart 2015. god.
  Od šest studenata koji su izašli na računski kolokvijum, položili su:
  • Anastasijević Dušan, 57%, drugi kolokvijum
  • Kostić Nikola, 55%, drugi kolokvijum

  Raspored sedenja na sutrašnjim kolokvijumima

  29. mart 2015. god.
  Popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B biće održani sutra sa početkom u 19 časova po sledećem rasporedu:
  • Prvi kolokvijum: amfiteatar A
  • Drugi i treći kolokvijum: amfiteatar 208

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  21. mart 2015. god.
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, treća i peta smena - termin usmenog ispita

  A. Ćocić & M. Lečić, 19. mart 2015. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B će biti održan u petak, 27. marta sa početkom u 14 časova u učionici 220. Uslov za izlazak na usmeni deo ispita su svi položeni kolokvijumi, ili pak pismeni deo ispita.

  Mehanika fluida B - termin popravnih kolokvijuma

  19. mart 2015. god.
  Popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B (za studente svih smena) će biti održani u ponedeljak 30. marta sa početkom u 19 čаsova. Neophodan uslov za izlazak na kolokvijum je prijava na sledećem linku Moguće je polagati samo jedan od kolokvijuma, te se prijavite u tom duhu, zaključno sa petkom 27. martom. Raspored sedenja će biti objavljen u subotu, 28. marta.

  Pismeni ispit i popravni računski kolokvijumi iz Mehanike fluida M

  17. mart 2015. god.
  Dodatni termin za polaganje pismenog ispita i popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida M je nedelja, 19. april, u 11 časova, u amfiteatru A. Tada mogu polagati samo studenti koji se prijave na ovoj adresi.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović

  13. mart 2015. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović će biti održan u četvrtak, 19. marta, sa početkom u 14 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

  Rezultati kod doc. Snežane Milićev

  27. februar 2015. god.
  Prvi deo položio je Željko Jojević, 73%.
  Drugi popravni kolokvijum položili su:
  • Olja Lukić, 70%,
  • Biljana Lučić, 50-%

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  26. februar 2015. god.
  Rezultati današnjeg usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Rezultati za studente prve i druge smene

  24. februar 2015. god.
  Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida B, za studente prve i druge smene, su na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 25. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B

  23. februar 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se rezultati studenata koji su položili pismeni ispit iz Mehanike fluida B. Uvid u radove: utorak, 24. februar, u 16 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu

  23. februar 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu.

  Rezultati popravnih kolokvijuma za treću i petu smenu

  11. februar 2015. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene se nalaze na sledećim linkovima Uvid u radove: utorak, 24. februar u 15 časova u kabinetima 412 (treća smena) i 118 (peta smena).

  Rezultati kod doc. Snežane Milićev

  23. februar 2015. god.
  Prvi popravni kolokvijum položio je Pavle Kukolj, 56%. Drugi popravni kolokvijum položili su:
  • Jovica Stanic 90%,
  • Dragana Kostadinovic 70%,
  • Olja Lukic 55%,
  • Tea Kostic 55% i
  • Sava Lukic 50%.
  Zadaci se mogu videti u ponedeljak, u 12h, u 411.

  Rezultati iz Mehanike fluida M

  22. februar 2015. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog ispita iz Mehanike fluida M su na ovom linku.
  Uvid u radove: ponedeljak, 23. februar, u 16 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

  20. februar 2015. god.
  Pismeni delovi ispita i popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M zakazani za 21. februar održaće se po sledećem rasporedu:
  • popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B sa početkom u 13 časova: amfiteatar 216 (prva, druga i četrvta smena), amfiteatar 208 (treća i peta smena).
  • kompletan ispit iz Mehanike fluida B: amfiteatar A sa početkom u 12 časova
  • Mehanika fluida M: amfiteatar A sa početkom u 12 časova

  Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

  19. februar 2015. god.
  Popravne kolokvijume kod prof. dr Nevene Stevanović, od 18. 02. 2015 položili su studenti sa ovog linka.

  Termin konsultacija (doc. A. Ćoćić)

  19. februar 2015. god.
  Današnji termin konsultacija se, zbog bolesti, odlaže za sutra (petak, 20. februar) od 11-12 časova.

  Važno obaveštenje za studente treće i pete smene

  18. februar 2015. god.
  Termin usmenog dela ispita prethodno zakazan za utorak, 24. februara, se otkazuje! Novi termin je sreda, 25. februar sa početkom u 16 časova u amfiteatru 208.

  Rezultati popravnih kolokvijuma za treću i petu smenu

  11. februar 2015. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene se nalaze na sledećim linkovima Uvid u radove: četvrtak, 12. februar u 12 časova u kabinetima 412 (treća smena) i 118 (peta smena).

  Rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu

  11. februar 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu. Zadaci se mogu pogledati sutra, tj. 12. februara, u 12 časova, u 411.

  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B

  11. februar 2015. god.
  Na ovom linku nalaze se rezultati studenata koji su položili pismeni ispit iz Mehanike fluida B. Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati iz Mehanike fluida M

  11. februar 2015. god.
  Pismeni ispit iz Mehanike fluida M niko nije položio.
  Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida M su na ovom linku. Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati za studente prve i druge smene

  11. februar 2015. god.
  Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida B, za studente prve i druge smene, su na sledećim linkovima Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

  6. februar 2015. god.
  Pismeni delovi ispita i popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M zakazani za 7. februar održaće se po sledećem rasporedu:
  • popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B: amfiteatar A
  • kompletan ispit iz Mehanike fluida B: amfiteatar 208
  • Mehanika fluida M: 216
  Početak ispita i kolokvijuma je u 12 časova.

  Podsećanje - Mehanika fluida M

  5. februar 2015. god.
  Par pravila polaganja pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M:
  • studenti koji ne polože jedan kolokvijum u toku semestra, polažu taj kolokvijum u terminu ispita,
  • studenti koji ne polože dva kolokvijuma u toku semestra, polažu oba kolokvijuma (odjednom!) u terminu ispita. Ukoliko jedan od ovih kolokvijuma nije pozitivan, student sledećom prilikom polaže opet oba kolokvijuma i
  • studenti koji nisu izlazili na kolokvijume u toku školske godine, polažu ceo ispit. Ukoliko student ne položi pismeni ispit, nema priznavanja delova sa tog nepoloženog ispita.
  Jedan kolokvijum traje sat i po. Ceo ispit traje tri sata.

  Mehanika fluida B, peta i treća smena - obaveštenja

  A. Ćoćić, 3. februar 2015. god.
  Popravni kolokvijumi za studente teкuće generacije u ovom ispitnom roku će biti održani u terminima pisanih delova ispita (7. i 21. februara). U tim terminima je moguće polagati samo jedan od kolokvijuma, po slobodnom izboru. Da bi pristupili polaganju, studenti moraju taj izbor za prvi termin (7. februara) obaviti na sledećoj adresi: Rok za prijavu je petak, 6. februar do 12 časova.
  Termini usmenog dela ispita za studente treće i pete smene u ovom ispitnom roku su:
  • utorak, 10. februar u 15 časova u amfiteatru 208
  • sreda, 18. februar u 16 časova u amfiteatru 208
  • utorak, 24. februar u 15 časova u amfiteatru 208
  Na usmeni ispit mogu izaći samo studenti koji imaju sve položene kolokvijume, ili pak položen pismeni deo ispita.

  Mehanika fluida M, rezultati

  3. februar 2015. god.
  Tabele sa rezultatima trećeg računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 4. februar, u 11 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Za studente kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  3. februar 2015. god.
  Usmeni ispiti kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev su u terminima:
  18.2. i 26.2. u 10h, bez obzira koji teorijski deo studenti polažu. Skup studenata je na 4. spratu.
  Ako neko od studenata želi da polaže završni usmeni (III deo) pre navedenih termina, može da se javi svojoj profesorki radi dogovora o terminu.

  Rezultati za četvrtu smenu

  3. februar 2015. god.
  Na ovom linku je tabela u kojoj su rezultati trećeg kolokvijuma za četvrtu smenu.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

  A. Ćoćić, 2. februar 2015. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. U toku sutrašnjeg dana će biti objavljeni termini usmenog ispita (prvi će biti početkom sledeće nedelje) u ovom ispitnom roku. Takodje, biće postavljena i web aplikacija preko koje se moraju prijaviti oni studenti koji žele da polažu popravne kolokvijume u ovom ispitnom roku (prvi termin je subota, 7. februar).

  Rezultati za treću smenu

  2. februar 2015. god.
  Na ovom linku je tabela u kojoj su rezultati trećeg kolokvijuma za treću smenu.

  Rezultati za prvu i drugu smenu

  31. januar 2015. god.
  Tabele sa rezultatima dosadašnjih računskih kolokvijuma iz Mehanike fluida B su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 2. februar, u 11 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Rezultati popravnih kolokvijuma za drugu i četvrtu smenu

  31. januar 2015. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.
  Na popravnom kolokvijumu za četvrtu smenu održanom 30.01.2014. god. položio je Pavle Smiljanić 494/12, drugi deo, 90%.

  Mehanika fluida B, treća i peta smena

  29. januar 2015. god.
  Treći kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u petak, 30. januara sa početkom u 9:30 časova po sledećem rasporedu:
  • Treća smena - amfiteatar 208
  • Peta smena - amfiteatar A (prezimena od A-O) i 216 (prezimena P-Š)

  Mehanika fluida M, rezultati

  24. januar 2015. god.
  Tabele sa rezultatima drugog računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 26. januar, u 12 časova, laboratorija 014.

  Naknadni uvid u radove nije moguć.


  Mehanika fluida B, peta i treća smena

  A. Ćoćić, 24. januar 2015. god.
  Na sledećim linkovima možete pronaći neke od prethodnih kolokvijuma vezanih za treći deo gradiva. Treći kolokvijum će biti održan u petak, 30. januara sa početkom u 09:30 časova. Raspored sedenja biće naknadno objavljen.

  Obaveštenje za četvrtu smenu

  23. januar 2015. god.
  Studenti koji se nisu prijavili za laboratorijsku vežbu, treba da se prijave mejlom profesorki Snežani Milićev.

  Obaveštenje za drugu smenu

  23. januar 2015. god.
  Treći računski kolokvijum za drugu smenu je u petak, 30. januara, u amfiteatru A, u 11 časova.

  Obaveštenje za treću smenu

  21. januar 2015. god.
  Laboratorijske vežbe za preostale studente treće smene su u petak u 15 i 30 časova. Obavezno odštampati upustvo za laboratorijsku vežbu.

  Konsultacije iz Mehanike fluida M

  D. Radenković, 15. januar 2015. god.
  Zbog nepredvidjene situacije, konsultacije u vezi drugog kolokvijuma su pomerene za petak u 11 časova.

  Za studente prve i druge smene

  14. januar 2015. god.
  Za studente prve i druge smene koji su se prijavili za laboratorijske vežbe, te vežbe će biti u petak, u laboratoriji 014, u 17 časova.

  Vežbe iz Mehanike fluida M

  11. januar 2015. god.
  Na računske vežbe iz Mehanike fluida M u sredu, 14. januara, treba odštampati i poneti tabelu sa ovog linka.

  Mehanika fluida M

  10. januar 2015. god.
  Na sledećim linkovima su zadaci za vežbu za drugi računski kolokvijum.

  Mehanika fluida B, prva i treća smena - rezultati

  6. januar 2015. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente prve i treće smene se nalaze na sledećim linkovima

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

  A. Ćoćić, 25. decembar 2014. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Za studente prve smene

  21. decembar 2014. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B, za studente prve smene, biće održan u ponedeljak, 22. decembra, u amfiteatru 216, sa početkom u 8 časova.
  Laboratorijske vežbe se odlažu! Detaljniji dogovor na kolokvijumu.

  Mehanika fluida B, treća i peta smena

  19. decembar 2014. god.
  Drugi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u sredu, 24. decembra (umesto prethodno zakazanog utorka)sa početkom u 19 časova po sledećem rasporedu:
  • Treća smena - amfiteatar 208
  • Peta smena - amfiteatar A (prezimena od A-O) i 216 (prezimena P-Š)
  Na ovom linku se nalazi primer drugog testa, održan prošle školske godine.

  Rezultati za studente druge smene

  18. decembar 2014. god.
  Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećem linku

  Zadaci se mogu pogledati u utorak, u 13 časova, kabinet 411.

  Mehanika fluida B, četvrta smena

  18. decembar 2014. god.
  Računski kolokvijum za četvrtu smenu će biti u petak, 19. decembra, u 8 časova, u amfiteatru 216.

  Mehanika fluida B, četvrta smena

  17. decembar 2014. god.
  Tabela sa dosadašnjim rezultatima četvrte smene je na ovom linku.

  Obaveštenje za studente druge smene

  D. Radenković, 17. decembar 2014. god.
  Laboratorijske vežbe neće biti održane u utorak, 23. decembra :(
  Detaljniji dogovor će biti na računskim vežbama.

  Rezultati za studente druge smene

  16. decembar 2014. god.
  Rezultati drugog računskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: sreda, 13 i 30 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Mehanika fluida B, peta i treća smena - 2. test i rešenja 2. kolokvijuma

  A. Ćoćić, 16. decembar 2014. god.
  Drugi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u utorak, 23. decembra sa početkom u 19 časova. Raspored sedenja će biti naknadno objavljen. Na ovom linku možete pronaći rešenja zadataka sa kolokvijuma održanog u subotu, 13. decembra.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

  A. Ćoćić, 15. decembar 2014. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Napomena: rezultati su uneti u zvanični fakultetski spisak studenata pete smene.

  Mehanika fluida B, treća smena - rezultati

  15. decembar 2014. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, treća i peta smena - raspored sedenja

  A. Ćoćić, 13. decembar 2014. god.
  Raspored sedenja na sutrašnjem kolokvijumu koji počinje u 16 časova:
  • Treća smena - učionica 318 (studenti čija prezimena počinju sa slovima M i N), učionica 320 (ostali studenti)
  • Peta smena - raspored
  Pojedina imena ili prezimena u kojima ima slova š,ć,č,đ umesto njih imaju slova s,c,c,dj; neka imena ili prezimena su napisana i malim slovom. Korekcija pravopisa nije izvršena, već su svi podaci direktno preuzeti onako kako ste ih unosili, i zatim sortirani. Takodje, pre sortiranja je uradjena i konverzija iz ćirilice u latinicu. Ovom prilikom se i izvinjavam se onim studentima koji su za unos imena i prezimena koristili ćirilicu zbog te promene.

  Mehanika fluida B, peta smena

  A. Ćoćić, 12. decembar 2014. god.
  Prošireni materijal u vezi jednačine energije za neviskozan fluid, kao i osnova dinamike gasova možete pronaći na ovom linku.

  Mehanika fluida B, peta i treća smena - drugi kolokvijum

  A. Ćoćić, 2. decembar 2014. god.
  Drugi kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 13. decembra sa početkom u 16 časova. Studenti koji žele da polažu kolokvijum moraju se obavezno prijaviti do četvrtka, 11. decembra na jednom od sledećih adresa: Drugi test (teorija) će biti održan u subotu, 20. decembra. Vreme će biti naknadno objavljeno. Kao odličan vid pripreme za predstojeći kolokvijum, topli savet je da treba provežbati i razumeti zadatke koje su bili na prethodnim testovima. Njih možete pronaći na sledećim linkovima:

  Mehanika fluida M, rezultati

  28. novembar 2014. god.
  Tabele sa rezultatima prvog računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 13 i 30 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Mehanika fluida B, prva smena - rezultati

  24. novembar 2014. god.
  Tabela sa rezultatima prvog teorijskog testa i prvog računskog testa je na ovom linku.
  Uvid u radove: utorak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

  A. Ćoćić, 14. novembar 2014. god.
  Rezultati prvog kolokvijuma i prvog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, treća smena - rezultati

  14. novembar 2014. god.
  Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

  A. Ćoćić, 13. novembar 2014. god.
  Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za petu smenu se nalaze na ovom linku. Rezultati testa će biti objavljeni sutra u popodnevnim časovima.

  Mehanika fluida B, četvrta smena

  13. novembar 2014. god.
  Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma za četvrtu smenu su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, četvrta smena

  12. novembar 2014. god.
  Prvi kolokvijum iz Mehanike fluida B za četvrtu smenu biće održan u petak, 14. novembra, u amfiteatru A, sa početkom u 8 časova.

  Rezultati za studente druge smene

  10. novembar 2014. god.
  Rezultati prvog teorijskog testa i prvog računskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećim linkovima Zadaci (sa prvog teorijskog testa) mogu se pogledati u sredu, 12. novembra, u 13 časova, u kabinetu 411, a uvid u računske zadatke je u sredu, 12. novembra, u 13 i 30 časova, u laboratoriji 014.

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - 1. test i 1. kolokvijum

  07. novembar 2014. god.
  Prvi kolokvijum i prvi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 08. novembra sa početkom u 12:30 časova, i to kolokvijum od 12:30 do 14:30 časova i test od 14:45 do 15:45 časova. Raspored sedenja se nalazi na sledećim linkovima:

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - 1. test i 1. kolokvijum

  31. oktobar 2014. god.
  Prvi kolokvijum i prvi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 08. novembra sa početkom u 12 časova. Studenti koji žele da polažu kolokvijum i/ili test moraju se prijaviti na jednom od sledećih linkova, u zavisnosti kojoj smeni pripadaju. Rok za prijavu je četvrtak, 6. novembar do 16 časova. Na osnovu formiranog spiska u petak 7. novembra biće objavljen raspored sedenja. Na sledećem linkovima se nalaze zadaci i pitanja sa testova i kolokvijuma iz prethodnih školskih godina.

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

  27. oktobar 2014. god.
  Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u sredu, 29. oktobra sa početkom u 10 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

  13. oktobar 2014. god.
  Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u četvrtak, 16. oktobra sa početkom u 14 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  10. oktobar 2014. god.
  Drugi deo teorije, kod prof. dr Nevene Stevanović, položili su:
  1. Tejić Aleksandar, 517/09 ...................50%
  2. Sekulić Nemanja, 454/09 ....................50%

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  9. oktobar 2014. god.
  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

  6. oktobar 2014. god.
  Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u petak, 10. oktobra sa početkom u 14 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208. Sa sobom na ispit poneti i overenu pojedinačnu prijavu. Do kraja oktobra biće održan još jedan, poslednji termin usmenog ispita za sve studente koji imaju uslov da na njega izađu. Taj termin biće naknadno objavljen (okvirno 7-10 dana od ovog zakazanog termina).

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  6. oktobar 2014. god.
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku. Aleksandra Stefanović je položila sa 70%.

  Rezultati iz Mehanike fluida M i Mehanike fluida B

  3. oktobar 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B su na sledećem linku Juković Sena, 1146/12, položila je pisani deo ispita iz Mehanike fluida M, sa 51%.
  Uvid u radove: ponedeljak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  1. oktobar 2014. god.
  Drugi deo teorije, kod doc. dr Snežane Milićev, položili su:
  1. Veselin Živanović .... 85 poena
  2. Filip Kokanović .... 70 poena
  3. Aleksandra Joksimović .... 65 poena
  4. Nikola Krkić.... 60 poena
  5. Aleksandar Krstić.... 55 poena

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  29. septembar 2014. god.
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Dodatni rok za polaganje pisanih delova ispita

  29. septembar 2014. god.
  Pisani delovi ispita iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M biće organizovani u petak, 3. oktobra, sa početkom u 12 časova, u amfiteatru A. Studenti treba da overe ispitne prijave u studentskoj službi.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  24. septembar 2014. god.
  Poslednji termini za usmeni ispit u ovom ispitnom roku kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev su:
  • ponedeljak, 29. septembar u 11 časova
  • ponedeljak, 6. oktobar u 11 časova

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

  22. septembar 2014. god.
  Usmeni deo ispita u ovoj nedelji biće održan u sredu, 24. septembra u amfiteatru 208 sa početkom u 16 časova (umesto prethodno zakazanog termina u 14 časova).

  Rezultati Mehanika fluida B

  20. septembar 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita iz Mehanike fluida B, za sve smene, nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 11 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati Mehanika fluida M

  20. septembar 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 11 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  19. septembar 2014. god.
  Rezultati jučerašnjeg ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  18. septembar 2014. god.
  Rezultati jučerašnjeg ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  17. septembar 2014. god.
  Kod prof. dr Nevene Stevanović položio je Ognjen Ungurjanović 538/11, prvi deo, 50%.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  16. septembar 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održani u sledećim terminima
  • sreda, 17. septembar u 12:30 časova
  • sreda, 24. septembar u 14:00 časova
  • sreda, 1. oktobar u 14:00 časova
  U svim terminima usmeni ispit će biti održan u amfiteatru 208.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  15. septembar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev održaće se u sredu, 17. septembra u terminu pismenog ispita iz Mehanike fluida B. Skup studenata je na četvrtom spratu.
  Kod prof. dr Nevene Stevanović studenti mogu polagati popravne kolokvijume iz prve i druge oblasti i u četvrtak, 18. septembra u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev i prof. dr Nevene Stevanović

  12. septembar 2014. god.
  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev su:
  1. Filip Kokanović .... 50 poena, prvi deo
  2. Nikola Žunić .... 76 poena
  3. Branislav Đorđević .... 65 poena
  4. Nevena Elek .... 50- poena
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

  5. septembar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev održaće se u četvrtak, 11. septembra. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

  A. Ćoćić, 05. septembar 2014. god.
  Najnoviji rezultati kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Pismeni deo ispita su položili i sledeći studenti:
  1. Burda Ivan, 51/09 .... 80 poena
  2. Babić Nikola, 16/09 .... 78 poena
  3. Lutovac Vladan, 259/10 .... 67 poena

  Rezultati Mehanika fluida B

  3. septembar 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita (za sve smene) i rezultati popravnih kolokvijuma (za 1.,2.,3. i 4. smenu) su na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati Mehanika fluida M

  3. septembar 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Usmeni ispit - prof. dr Nevena Stevanović - rezultati

  3. septembar 2014. god.
  Rezultati usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

  Usmeni ispit - prof. dr Nevena Stevanović

  1. septembar 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanike fluida B kod prof. dr Nevene Stevanović je u sredu, 3. septembra, u 12 časova. Skup studenata ispred amfiteatra A.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  29. avgust 2014. god.
  Prvi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
  1. Ana Malešević ..... 70%
  2. Nemanja Lazarević ..... 60%
  Nevena Elek treba da dođe u kabinet 411 u vreme pismenog ispita iz Mehanike fluida B.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  29. avgust 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće u sredu, 3. septembra, u terminu pismenog dela ispita iz Mehanike fluida B. Skup studenata je ispred amfiteatra 208.

  Usmeni ispit - doc. dr Snežana Milićev

  26. avgust 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanike fluida B za studente druge smene (doc. dr Snežana Milićev) biće održan u petak, 29. avgusta u 10 časova u sali 453.

  Mehanika fluida B, peta i treća smena - formulari sa usmenog ispita

  A. Ćoćić, 31. jul 2014. god.
  Na sledećim linkovima se nalaze formulari sa usmenog (završnog) dela ispita održanog 17. jula tekuće godine Testovi služe kao uvid u to koji tipovi pitanja se postavljaju na završnom ispitu - od studenta se očekuje razumevanje gradiva, a ne čista reprodukcija.

  Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

  A. Ćoćić, 17. jul 2014. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  14. jul 2014. god.
  Na ovom linku su rezultati usmenog kod prof. Nevene Stevanović.

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  11. jul 2014. god.
  Drugi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
  1. Marko Đurđević ..... 50%
  2. Dušan Karadžić ..... 50%

  Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

  A. Ćoćić, 10. jul 2014. god.
  Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

  7. jul 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović održaće se u ponedeljak, 14. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Rezultati Mehanika fluida B

  4. jul 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita (za sve smene) i rezultati popravnih kolokvijuma (za 1.,2.,3. i 4. smenu) su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 12 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati Mehanika fluida M

  4. jul 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 12 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

  4. jul 2014. god.
  Saša Stojnev je položio II deo teorije i ima 60%.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  4. jul 2014. god.
  Poslednja dva termina za usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u ovom ispitnom roku su:
  • četvrtak, 10.jul u 14 časova
  • četvrtak, 17.jul u 14 časova
  U oba termina, ispit će biti održan u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A. Ćoćić, 4. jul 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Usmeni ispit kod doc. dr Snežane Milićev

  1. jul 2014. god.
  Usmeni ispit kod doc. dr Snežane Milićev održaće se u petak, 11. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

  1. jul 2014. god.
  Svi studenti koji polažu pisani ispit iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M treba da dodju u amfiteatar A.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

  1. jul 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović održaće se u petak, 4. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 9 i 30 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  28. jun 2014. god.
  Novi termin za usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom/julskom roku je sredu, 02. jul u 12:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

  27. jun 2014. god.
  1. Milan Stojadinovic ..... Ideo ..... 70%;
  2. Caslav Stepanovic ..... Ideo ..... 60%;
  3. Slobodan Pjanovic ..... Ideo ..... 75%;
  4. Dusan Tadic ..... Ideo ..... 60%;
  5. Uros Rajic ..... Ideo ..... 60%;
  6. Svetlana Ivanovic ..... Ideo ..... 50%;
  7. Milos Lukovic ..... IIdeo ..... 65%;

  Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

  27. jun 2014. god.
  Prvi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
  1. Milan Djordjević ..... 50%
  2. Branislav Djordjević ..... 60%
  Drugi deo teorije iz Mehanike fluida B su polozili:
  1. Siniša Zdravković ..... 65%
  2. Nemanja Kovač ..... 70%

  Važno obaveštenje za studente Doktorskih studija!

  20. jun 2014. god.
  Važno obaveštenje za studente Doktorskih studija nalazi se na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A. Ćoćić, 20. jun 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati Mehanika fluida M

  19. jun 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: petak, 14 časova, laboratorija 014. U tom terminu treba da se jave Aleksandar Saša Radisavljević i Mihailović Igor.Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Rezultati Mehanika fluida B

  19. jun 2014. god.
  Rezultati pisanog ispita (za studente svih smena) i rezultati popravnih kolokvijuma za studente 1,2, 3 i 4-e smene su na sledećem linku

  Uvid u radove: petak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  18. jun 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u petak, 27. juna. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja

  17. jun 2014. god.
  Raspored sedenja na pismenom ispitu 18. juna, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
  1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
  2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B
  3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M i ceo ispit iz Mehanike fluida M

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  12. jun 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom roku biće održan u sredu, 18. juna u 12:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

  Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

  12. jun 2014. god.
  Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev održaće se u četvrtak, 19. juna. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena (update)

  10. jun 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom predroku biće održan u sredu, 11. juna u 15:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

  Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

  9. maj 2014. god.
  Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev održaće se u sredu, 21. maja. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  25. april 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u utorak, 06. maja, u 14 časova. Skup je ispred amfiteatra 208.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  25. april 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u utorak, 06. maja (sala i vreme će biti naknadno objavljeni). Usmeni deo ispita mogu da polažu samo studenti koji su položili računski deo ispita u januarskom ispitnom roku i oni koji su položili sve računske kolokvijume (50 i više poena na svakom od tih kolokvijuma).

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A. Ćoćić, 25. april 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Rezultati popravnih kolokvijuma za studente 1,2,3 i 4-e smene

  25. april 2014. god.
  Popravne kolokvijume su položili
  1. Miroslav Stanišić ..... 61%
  2. Aleksandar Mihajlović ..... 55%
  3. Aleksandar Krstić ..... 50%
  4. Danilo Mrdak ..... 50%

  Mehanika fluida B - popravni kolokvijumi (za studente svih smena)!

  16. april 2014. god.
  Popravni, računski kolokvijumi (zadaci) iz predmeta Mehanika fluida B biće održani u , četvrtak, 24. aprila sa početkom u 16 časova u amfiteatru A. U tom terminu je moguće polagati samo jedan popravni kolokvijum! Studenti i studentkinje koji žele da polažu jedan od kolokvijuma moraju se prijaviti za to na sledećim linkovima (izabrati samo jedan od linkova):

  Krajnji rok za prijavljivanje je sreda, 23. april do 16 časova! Pre junskog ispitnog roka biće organizovan još jedan termin za polaganje popravnih kolokvijuma (krajem maja ili početkom juna.)

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A. Ćoćić, 25. mart 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Transport cevima (1506) - rezultati računskog dela ispita

  25. mart 2014. god.
  Računski deo ispita iz predmeta Transport cevima je položio Žarko Cicmil, sa osvojenih 60 poena.

  Rezultati usmenog ispita kod prof. Stevanović

  24. mart 2014. god.
  Prvu oblast položili su:
  1. Saša Stojnev ..... 55%
  2. Katarina Šego ..... 50%

  Raspored sedenja na sutrašnjem kolokvijumu

  21. mart 2014. god.
  Studenti koji rade prvi kolokvijum iz Mehanike fluida B treba da dodju u amfiteatar A, a studenti koji rade drugi i treći kolokvijum treba da dodju u amfiteatar 216. Kolokvijumi počinju u 9 časova.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  18. mart 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 24. marta. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.
  Zainteresovani studenti treba da se prijave na ovom linku.

  Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

  15. mart 2014. god.
  Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u petak, 28. marta sa početkom u 14 časova u učionici 202. Usmeni deo ispita mogu da polažu samo studenti koji su položili računski deo ispita u januarskom ispitnom roku i oni koji su položili sve računske kolokvijume (50 i više poena na svakom od tih kolokvijuma).

  Mehanika fluida B - popravni kolokvijumi (za studente svih smena)!

  12. mart 2014. god.
  Popravni, računski kolokvijumi (zadaci) iz predmeta Mehanika fluida B biće održani u subotu, 22. marta sa početkom u 9 časova. U tom terminu je moguće polagati samo jedan popravni kolokvijum! Studenti i studentkinje koji žele da polažu jedan od kolokvijuma moraju se prijaviti za to na sledećim linkovima (izabrati samo jedan od linkova):

  Krajnji rok za prijavljivanje je četvrtak, 20. mart do 16 časova! Raspored sedenja po salama će biti objavljen u petak, 21. marta. U aprilu će biti organizovana još dva dodatna termina u kojima će biti moguće polagati po jedan od kolokvijuma

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  7. mart 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 24. marta. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Rezultati usmenog ispita

  25. februar 2014. god.
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović i docenta dr Snežane Milićev su na sledećem linku

  Rezultati pismenog ispita i popravnih kolokvijuma

  23. februar 2014. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B, Mehanike fluida M kao i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećim linkovima Uvid u radove je u ponedeljak, 24. februara, u 14 časova, u laboratoriji 014. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

  Peta smena - rezultati popravnih kolokvijuma

  A. Ćoćić, 21. februar 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  19. februar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u utorak, 25. februara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Raspored sedenja

  18. februar 2014. god.
  Raspored sedenja na pismenom ispitu 19. februara, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
  1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
  2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B i ceo ispit iz Mehanike fluida M
  3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M

  Obaveštenje

  18. februar 2014. god.
  Studenti treće i pete smene, kod prof. dr Milana Lečića i docenta dr Aleksandra Ćoćića, mogu da polažu usmeni deo ispita u utorak 25. februara (prethodno zakazanog termina za petak 21. februar nećе biti - on se nizstrujno pomera na utorak). Skup studenata ispred amfiteatra 208. Prva grupa polaže od 14 časova a druga od 16 časova. Prvu grupu čine studenti koji popravljaju neki od testova. Drugu grupu čine studenti koji imaju položene zadatke a od teorije imaju preostao samo jedan od tri dela ili hoće tom prilikom da polažu ceo usmeni deo ispita. Studenti koji su na završnom delu ispita treba da donesu izveštaj sa laboratorijske vežbe!

  Rezultati usmenog ispita

  11. februar 2014. god.
  Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović i docenta dr Snežane Milićev su na sledećem linku

  Obaveštenje

  11. februar 2014. god.
  Studenti treće i pete smene, kod prof. dr Milana Lečića i docenta dr Aleksandra Ćoćića, mogu da polažu usmeni deo ispita u petak 14. februara. Skup studenata ispred amfiteatra 208. Prva grupa polaže od 14 časova a druga od 16 časova. Prvu grupu čine studenti koji popravljaju neki od testova. Drugu grupu čine studenti koji imaju položene zadatke a od teorije imaju preostao samo jedan od tri dela ili hoće tom prilikom da polažu ceo usmeni deo ispita.

  Pomeranje termina usmenog

  10. februar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Crnojevića, umesto 17. februara, pomera se za 18. februar, u 9 časova.

  Termin prijema studenata

  A. Ćoćić, 10. februar 2014. god.
  Umesto termina za prijem studenata utorkom, od 14-15h, samo u ovoj radnoj nedelji, taj termin je sreda, od 14-15h.

  Rezultati pismenog ispita i popravnih kolokvijuma

  4. februar 2014. god.
  Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B, Mehanike fluida M kao i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećim linkovima Uvid u radove je u četvrtak, 6. februara, u 12 časova, u laboratoriji 014. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

  Peta smena - rezultati popravnih kolokvijuma i obaveštenje

  A. Ćoćić, 3. februar 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Prvi termin za usmeni deo ispita je petak, 7. februar u 16 časova u amfiteatru 208. Uslov za izlazak na ovaj termin usmenog dela ispita su položeni svi kolokvijumi (u tabeli, to su studenti koji u pretposlednjoj koloni imaju određeni broj poena). U ovom ispitnom roku usmeni deo ispita će biti održan u još dva termina - 13 (ili 14. februar) i 21. februar. Tačni termini i vreme početka ispita biće naknadno objavljeni. U tim terminima i studenti koji nisu uspeli da polože sve kolokvijume, mogu da poprave svoj rezultat na testovima (teoriju) iz prve dve oblasti. Studenti koji imaju sve položene kolokvijume usmeni deo ispita mogu da polažu u bilo kom od navedenih termina.

  Obaveštenje za studente kod prof. dr Milana Lečića

  3. februar 2014. god.
  Usmeni ispit za novu generaciju treće kao i staru generaciju treće i pete smene je u petak, u 16 časova, u amfiteatru 208.

  Raspored sedenja

  31. januar 2014. god.
  Raspored sedenja na pismenom ispitu 1. februara, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
  1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
  2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B i ceo ispit iz Mehanike fluida M
  3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M

  Mehanika fluida B, obaveštenje

  31. januar 2014. god.
  U terminu pismenog ispita iz Mehanike fluida B moguće je popravljati samo jedan kolokvijum. Kolokvijum traje 2 sata. Studenti koji rade ceo ispit, ukoliko ne polože taj ispit, ne priznaju im se delovi sa tog nepoloženog pismenog ispita.

  Podsećanje - Mehanika fluida M

  31. januar 2014. god.
  Par pravila polaganja pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M:
  • studenti koji ne polože jedan kolokvijum u toku semestra, polažu taj kolokvijum u terminu ispita,
  • studenti koji ne polože dva kolokvijuma u toku semestra, polažu oba kolokvijuma (odjednom!) u terminu ispita. Ukoliko jedan od ovih kolokvijuma nije pozitivan, student sledećom prilikom polaže opet oba kolokvijuma i
  • studenti koji nisu izlazili na kolokvijume u toku školske godine, polažu ceo ispit. Ukoliko student ne položi pismeni ispit, nema priznavanja delova sa tog nepoloženog ispita.
  Jedan kolokvijum traje sat i po. Ceo ispit traje tri sata.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  31. januar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 10. februara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida M, obaveštenje

  30. januar 2014. god.
  Konsultacije u vezi pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M biće održane u petak, u 16 časova, u laboratoriji 014.

  Mehanika fluida B, 4. smena - rezultati

  28. januar 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente četvrte smene se nalaze na ovom linku. Uvid u radove je 30. 1. u 11h, 411.

  Rezultati usmenog kod doc. Milićev

  28. januar 2014. god.
  Rezultati usmenog ispita kod doc. Snežane Milićev su:
  Prvi deo
  1. Aleksandar Dragutinović ..... 90 poena
  2. Milos Zivkovic ..... 60 poena
  3. Stefan Joncic ..... 55 poena
  4. Marko Djurdjevic ..... 50- poena
  Drugi deo polozila je Kristina Djurovic 95%. Zadaci se mogu pogledati u cetvrtak 30.1. u 11h, u kab. 411.

  Rezultati usmenog kod prof. Stevanović

  28. januar 2014. god.
  Rezultati usmenog ispita kod prof. Nevene Stevanović su: Rajlić Nemanja 428/11 90%; Suvačarov Aleksa 507/11 50% i Ćirić Milos 531/11 65%.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati

  28. januar 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati

  28. januar 2014. god.
  Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Hidromehanika (1504) - rezultati trećeg kolokvijuma

  28. januar 2014. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma:
  1. Janković Zoran, 137/03 ..... 80 poena
  2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 70 poena

  Mehanika fluida B - rezultati za prvu smenu

  27. januar 2014. god.
  Rezultati trećeg kolokvijuma za prvu smenu su na sledećem linku Uvid u radove je u utorak, u 13 i 40 časova. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

  Rezultati kolokvijuma iz Mehanike fluida M

  25. januar 2014. god.
  Rezultati trećeg računskog kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na sledećim linkovima: Uvid u radove je u ponedeljak, u 16 časova, u laboratoriji 014. Naknadni uvid u radove nije moguć. U istom terminu treba da se javi Ana Šicarević 1295/11.

  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  24. januar 2014. god.
  Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u utorak, 28. januara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

  22. januar 2014. god.
  Rezultati trećeg kolokvijuma za drugu smenu su na sledećem linku

  Mehanika fluida B - rešeni zadaci

  A. Ćoćić, 22. januar 2014. god.
  Na slećim linkovima se nalaze neki rešeni zadaci iz hidrauličkog proračuna složenog cevovoda i primene jednačine količine kretanja: Zadaci 1 i Zadaci 2

  Važno obaveštenje

  21. januar 2014. god.
  Konsultacije za studente treće i pete smene biće održane u petak, 24. januara, sa početkom u 9 časova u amfiteatru 216.

  Važno obaveštenje - Mehanika fluida M

  16. januar 2014. god.
  Termin trećeg računskog kolokvijuma iz Mehanike fluida M je pomeren za sredu, 22. januar, u 11 časova, u amf. 208 i amf. 216.

  Obaveštenje

  20. januar 2014. god.
  Termini usmenog ispita kod prof. dr Cvetka Crnojevića su na ovom linku.

  Obaveštenje

  20. januar 2014. god.
  Studenti koji imaju uslov za usmeni kod prof. dr Milana Lečića (treća i peta smena od prošle školske godine) mogu polagati taj usmeni u subotu u 15 časova u amfiteatru 208.

  Važno obaveštenje - četvrta smena

  20. januar 2014. god.
  Treći računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za četvrtu smenu je u petak, 24. januara, u 10 časova, u amfiteatru 216.

  Animacije - Mehanika fluida B

  A. Ćoćić, 18. januar 2014. god.
  Na ovom linku se nalazi odlična animacija principa merenja zapreminskog protoka pomoću lokalnih otpora (prigušnica), Venturijeve cevi i sl. Ovo objašnjenje fenomena kavitacije u industrijskim sistema je takođe odlično!
  PS. Veliko hvala kreatorima animacija, ali ovom prilikom, na ovom mestu, ne vršim promociju kompanija koje su vlasnici animacija. Ovo obaveštenje je postavljeno isključivo u edukativne svrhe.

  Važno obaveštenje - Mehanika fluida M

  16. januar 2014. god.
  Treći računski kolokvijum iz Mehanike fluida M je u sredu, u 12 časova, u amf. 208 i amf. 216.

  Važno obaveštenje za studente pete smene

  16. januar 2014. god.
  Kolokvijum za petu smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. A.

  Važno obaveštenje za studente prve smene

  16. januar 2014. god.
  Kolokvijum za prvu smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. 216.

  Važno obaveštenje za studente treće smene

  13. januar 2014. god.
  Kolokvijum za treću smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. 208.

  Važno obaveštenje za studente treće i pete smene

  13. januar 2014. god.
  Studenti koji jos nisu uradili lab. vezbu treba da se jave na ovaj mejl. Ovo ce biti poslednji termin za laboratorijske vezbe!

  Važno obaveštenje za studente prve i druge smene

  9. januar 2014. god.
  Laboratorijske vežbe iz Mehanike fluida B, za preostale studente prve i druge smene, biće održane u ponedeljak, 13. januara, sa početkom u 13 i 40 časova. Ovo je poslednji termin za laboratorijske vežbe!

  Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

  28. decembar 2013. god.
  Usmeni ispit kod docenta Snežane Milićev održaće se u utorak, 28. januara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Obaveštenje za drugu smenu

  28. decembar 2013. god.
  Treći računski kolokvijum biće održan u utorak, 21. januara, sa početkom u 11 časova, u amfiteatru 208.

  Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati testa

  25. decembar 2013. god.
  Rezultati popravnog drugog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati drugog testa

  25. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

  Hidromehanika (1504) - rezultati drugog testa

  25. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog testa:
  1. Janković Zoran, 137/03 ..... 55 poena
  2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 46 poena

  Mehanika fluida B - četvrta smena

  24. decembar 2013. god.
  Laboratorijske vežbe za studente četvrte smene koji nisu uradili laboratorijske vežbe su u sredu, od 14 časova, u laboratoriji 014. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

  Rezultati kolokvijuma iz Mehanike fluida M

  23. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog računkog kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na sledećim linkovima: Uvid u radove je u sredu, u 12 časova, u kabinetu 439. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Tabela za prvu smenu

  23. decembar 2013. god.
  Rezultati popravnog kolokvijuma za studente prve smene su na ovom linku. Uvid u radove je u sredu u 12 i 45 časova, u kabinetu 439. Naknadni uvid u radove nije moguć.

  Obaveštenje za studente četvrte smene

  23. decembar 2013. god.
  Prijavljivanje za laboratorijsku vežbu (za studente četvrte smene, koji do sada nisu uradili laboratorijsku vežbu), je na sledećem linku:

  Mehanika fluida B - druga smena

  21. decembar 2013. god.
  Laboratorijske vežbe za studente druge smene su u utorak, 24. decembra, u laboratoriji 014, sa sledećim rasporedom. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

  Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - raspored laboratoriskih vežbi

  21. decembar 2013. god.
  Laboratorijske vežbe iz predmeta Mehanika fluida B će biti održane po sledećem rasporedu: Vežbe se održavaju u laboratoriji 014.

  Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

  18. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog teorijskog testa za drugu smenu su na ovom linku.

  Mehanika fluida B - prva smena

  18. decembar 2013. god.
  Laboratorijske vežbe za studente prve smene su u petak, 20. decembra, u laboratoriji 014, sa sledećim rasporedom. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

  Mehanika fluida M - obaveštenje

  17. decembar 2013. god.
  Na vežbe iz Mehanike fluida M treba poneti priručnik iz Dinamike gasova.

  Mehanika fluida B - četvrta smena

  17. decembar 2013. god.
  Rezultati dosadasnjih testova i kolokvijuma se mogu pronaći na ovom linku.

  Obaveštenje za studente prve, druge treće smene i pete smene

  17. decembar 2013. god.
  Laboratorijske vežbe iz Mehanike fluida B predstavljaju uslov za izlazak na usmeni deo ispita. Prijavljivanje za laboratorijske vežbe je na sledećim linkovima: Raspored grupa za lab. vežbe će biti naknadno objavljen. Na laboratorijske vežbe obavezno poneti uputstvo za laboratorijsku vežbu i lenjir.

  Hidromehanika (1504) - rezultati kolokvijuma i obaveštenje

  13. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma:
  1. Janković Zoran, 137/03 ..... 65 poena
  2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 44 poena
  Drugi test će biti održan u subotu, 21. decembra sa početkom u 08:30 časova u amfiteatru A

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati drugog kolokvijuma i obaveštenje

  13. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Drugi test će biti održan u subotu, 21. decembra sa početkom u 08:30 časova u amfiteatru A. Na sledećem linku se na nalazi materijal sa poslednjeg predavanja.

  Mehanika fluida B - rezultati za četvrtu smenu

  16. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog kolokvijuma za četvrtu smenu su na sledećem linku

  Rezultati drugog računskog kolokvijuma za prvu smenu

  16. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog računskog kolokvijuma za prvu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, u 12 i 45 časova, laboratorija 014. Nakon ovog termina uvid u radove neće biti moguć.

  Mehanika fluida B - rezultati za treću smenu

  16. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma za treću smenu su na sledećem linku

  Rezultati drugog računskog kolokvijuma za drugu smenu

  11. decembar 2013. god.
  Rezultati drugog računskog kolokvijuma za drugu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, u 15 časova, laboratorija 014. Nakon ovog termina uvid u radove neće biti moguć.

  Obaveštenje za studente pete smene

  10. decembar 2013. god.
  U petak, 13. decembra predavanja iz predmeta Mehanika fluida B biće održana u učionici 202, od 08-13h.

  Obaveštenje za sve smene koje slušaju Mehaniku fluida B

  10. decembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente prve smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova. Skup ispred amfiteatra A.
  Teorijski test iz Mehanike fluida B za studente druge smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova u amfiteatru 216.
  Računski kolokvijum i test iz Mehanike fluida B za studente treće smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova, u amfiteatru 208.
  Računski kolokvijum i test iz Mehanike fluida B za studente četrvrte smene je u petak, 13. decembra, sa početkom u 8 časova, u amfiteatru 216.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente pete smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova, u amfiteatru A.

  Mehanika fluida B - zadaci za vežbu!

  10. decembar 2013. god.
  Na sledećim linkovima se nalaze testovi iz predmeta Mehanika fluida B iz prethodnih školskih godina (treća i peta smena) Potrudite se da sami uradite zadatke, sa razumevanjem. To je odličan vid pripreme za drugi kolokvijum koji će biti održan u predstojeću subotu.

  Mehanika fluida B, 4. smena - rezultati

  22. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

  16. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog testa za drugu smenu su na sledećem linku

  Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati

  14. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

  Mehanika fluida M - rezultati prvog kolokvijuma

  11. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog kolokvijuma (računskih zadataka) su na sledećem linku Uvid u radove: sreda, 13.11.2013. u 13 i 40 časova, kabinet 014.

  Mehanika fluida B - rezultati za treću smenu

  11. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma za treću smenu su na sledećem linku

  Mehanika fluida B - rezultati za prvu smenu

  11. novembar 2013. god.
  Rezultati prvog kolokvijuma (računskih zadataka) za prvu smenu su na sledećem linku Uvid u radove: utorak, 12.11.2013. u 12 i 50 časova, kabinet 014.

  Raspored sedenja za studente pete smene

  8. novembar 2013. god.
  Prvi test (kolokvijum) iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u subotu 09. decembra sa početkom u 8 časova po sledećem rasporedu sedenja.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  7. novembar 2013. god.
  Studenti treće i pete smene prošle školske godine, koji su u oktobru stekli uslov za usmeni, treba da dođu 9. novembra u 14 i 30 časova (termin od 11h je pomeren za 14 i 30), ispred 208.

  Rezultati računskog kolokvijuma za drugu smenu

  5. novembar 2013. god.
  Rezultati računskog kolokvijuma za drugu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: petak, u 14 časova, laboratorija 014.

  Obaveštenje za četvrtu smenu i petu smenu

  4. novembar 2013. god.
  Kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente četvrte smene je u petak, 8. novembra, sa početkom u 9 časova, u amfiteatru 216.
  Tog dana, predavanja i konsultacije za studente pete smene biće u sali 202, sa početkom u 8 časova.

  Obaveštenje za drugu smenu

  4. novembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u utorak, 5. novembra, sa početkom u 9 časova, u amfiteatru 216.
  Teorijski test je je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru A.

  Obaveštenje za treću smenu

  4. novembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru 208. Odmah nakon završetka kolokvijuma sledi teorijski test.

  Obaveštenje za prvu smenu

  4. novembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru 216.

  Mehanika fluida B - Obaveštenje za petu smenu + zadaci za sve smene

  1. novembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u subotu, 9. novembra, sa početkom u 08 časova. Odmah nakon završetka kolokvijuma biće održan i teorijski test. Raspored sedenja će biti naknadno objavljen.
  Na ovom linku se nalaze rešeni i nerešeni problemi i zadaci koji obuhvataju gradivo prve oblasti.

  Obaveštenje za računski kolokvijum iz Mehanike fluida M

  1. novembar 2013. god.
  Računski kolokvijum iz Mehanike fluida M je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 11 časova, u amfiteatrima 208 i 216.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  30. oktobar 2013. god.
  Studenti treće i pete smene prošle školske godine, koji su u oktobru stekli uslov za usmeni, treba da dođu 9. novembra u 11 časova, ispred 208.

  Obaveštenje za studente pete smene

  30. oktobar 2013. god.
  Kolokvijum i test za petu smenu je u subotu, 9. novembra, od 8 časova u amfiteatrima A, 206 i 208.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  10. oktobar 2013. god.
  Na poslednjem usmenom, prof. Lečić je nekim kandidatima rekao da dodju u ponedeljak, a tačno vreme će biti objavljeno na ovom sajtu. Evo i te informacije: skup studenata će biti ispred 208 u 8 sati.

  Mehanika fluida M - rezultati ispita (oktobar 2)

  07 . oktobar 2013. god.
  Pisani deo ispita iz predmeta Mehanika fluida M u dopunskom oktobarskom roku su položili:
  1. Miomir Stefanović, 1284/12 .... 55 poena
  2. Đorđe Banjanac, 1275/12 .... 55 poena
  3. Ivan Pavlović, 1136/11 .... 50 poena

  Mehanika fluida B (oktobar 2) - 3. i 5. smena

  06 . oktobar 2013. god.
  Rezultati pisanog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B se nalaze na sledećem linku Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 07. oktobra sa početkom u 17 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

  Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović i doc. Milićev

  4. oktobar 2013. god.
  Usmeni kod prof. Stevanović i doc. Milićev je u ponedeljak, u 10 časova. Treba da dođu studenti koji mogu da polože ceo ispit.

  Ispiti iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M- oktobar 2

  04. oktobar 2013. god.
  Shodno odluci donetoj na jučerašnjoj sednici Naučno-nastavnog veća, u nedelju, 06. oktobra sa početkom u 08 časova biće održan dopunski rok iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M. Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispite prijavili blagovremeno prijavili. Raspored sedenja:
  • Mehanika fluida B - amfitear A
  • Mehanika fluida M - učionica 202

  Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović i doc. Milićev

  02. oktobar 2013. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su:
  1. Lazic Valentina 239/07 II deo: 60%
  2. Rastic Marija 470/10 I deo: 60%
  3. Stevcic Nemanja 505/10 I deo: 55%
  4. Vasalic Dragan 583/09 I deo: 50%
  5. Simonovic Marija 486/10 I deo: 50%
  6. Stankovic Aleksandar 484/09 I deo: 50%
  7. Nestorovic Nenad 316/08 I deo: 50%
  Napomena: Vasalic Dragan583/09 i Nestorovic Nenad 316/08 nisu na spiskovima kod prof. Nevene Stevanović.
   Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. Milićev su:
  1. Slobodan Mijoković 55% prvi deo
  2. Stefan Matić 50% prvi deo
  3. Miloš Mijić 57% drugi deo

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  02. oktobar 2013. god.
  Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 4. oktobra, u 15 časova, u amfiteatru 216.

  Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović

  30. septembar 2013. god.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su:
  1. Cvetić Dragica I deo: 60%
  2. Lazić Valentina I deo: 55
  3. Stanković Aleksandar IIdeo: 50%
  4. Ristović Tanja IIdeo: 50%
  5. Radonjić Jelena IIdeo: 50%

  Obaveštenje za studente kod doc. Snežane Milićev

  28. septembar 2013. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. Snežane Milićev su: prvi deo poloz. su Srdjan Jeremic i Miroljub Ivankov, obojica po 60%. Drugi deo poloz. su Stefan Matic i Rade Masic, obojica po 50%. Ivankov i Zdravkovic treba da dodju u kab. 411, 1.10. u 13h. Sledeći termin usmenog ispita je sreda, 2. oktobar u 10h.

  Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović

  28. septembar 2013. god.
  Rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su na sledećem linku. Sledeći termin usmenog je ponedeljak 30. septembar u 11h. Takodje, usmeni ce se održati i u sredu 2. oktobra u 10h.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  26. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 27. septembra, u 15 časova, sale 202 i 223.

  Mehanika fluida B - rezultati

  24. septembar 2013. god.
  Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B u septembarskom ispitnom roku, nalaze se na sledećem linkovima Uvid u radove: sreda, 25.09.2013. u 12 casova, kabinet 439.

  Mehanika fluida M, Hidraulika i pneumatika, Transport cevima - rezultati

  24. septembar 2013. god.
  Pisani deo ispita iz predmeta Mehanika fluida M je položio
  1. Vlada Popović, 1291/12 ..... 55 poena.
  Pisani deo ispita iz predmeta Hidraulika i pneumatika su položili
  1. Marija Vasić, br. indeksa 65/01 ..... 69 poena
  2. Milan Perišić, br.indeksa 1249/90 ..... 62 poena
  3. Željko Milojević, br.indeksa 230/00 ..... 50 poena
  Pisani deo ispita iz predmeta Transport cevima je položio
  1. Saša Milanović, br. indeksa 813/99 ...... 75 poena
  Uvid u radove: sreda, 25. septembar u 10-10:30 časova u kabinetu 118.

  Mehanika fluida B - rezultati za 1,2 i 4-u smenu

  23. septembar 2013. god.
  Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B, za studente 1,2 i 4-e smene, nalaze se na sledećem linku: Uvid u radove: utorak, 24. septembar, od 15 do 15 i 20 časova, u kabinetu 439.

  Usmeni ispit prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  23. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit kod profesorke Nevene Stevanović i docenta Snežane Milićev održaće se u petak, 27. septembra. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Rezultati popravnih testova

  20. septembar 2013. god.
  Kod docenta Snežane Milićev, popravne testove su položili: Vladimir Živković 80% (drugi deo), Goran Jelić 60% (drugi deo) i Aleksandar Matković 60% (drugi deo).

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  20. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 20. septembra, u 15 časova, amfiteatar 208.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  11. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 13. septembra, u 15 časova, sala 318.

  Mehanika fluida B - rezultati

  10. septembar 2013. god.
  Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B u septembarskom ispitnom roku, nalaze se na sledećem linkovima Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. u 12 casova, kabinet 439.

  Hidraulika i pneumatika - rezultati ispita

  10. septembar2013. god.
  Pisani deo ispita iz predmeta Hidraulika i pneumatika u septembarskom ispitnom roku je položio
  1. Nemanja Jablanović, 144/00 ..... 85 poena
  Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. god. u 11 časova u kabinetu 118.

  Mehanika fluida M - rezultati ispita i popravnih kolokvijuma

  10. septembar2013. god.
  Rezultati pisanog dela ispita, kao i popravnih kolokvijuma nalaze se na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. god. u 11 časova u kabinetu 118.

  Mehanika fluida B - rezultati za 1,2 i 4-u smenu

  9. septembar 2013. god.
  Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B, za studente 1,2 i 4-e smene, nalaze se na sledećem linku: Uvid u radove: utorak, 10. septembar, 12 i 30 časova, u kabinetu 014.

  Usmeni ispit prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

  9. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit kod profesorke Nevene Stevanović i docenta Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 16. septembra. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

  Važno obaveštenje za studente po starom programu

  8. septembar 2013. god.
  Pismeni delovi ispita iz predmeta:
  • Hidraulika i pneumatika, Transport cevima, Transport čvrstih materijala cevima, Hidromehanika, Mehanika fluida (1501)
  biće održani u ponedeljak, 9. septembra, u 12 časova u amfiteatru A.

  Obaveštenje za studente treće i pete smene

  2. septembar 2013. god.
  Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 6. septembra, u 15 časova. Skup studenata ispred 208.

  Arhiva vesti

  Spremanje ispita:

  Brzi linkovi (shortcuts)

   Mehanika fluida B
  • 1. smena, rezultati
  • 2. smena, rezultati
  • 3. smena, rezultati
  • 4. smena, rezultati
  • 5. smena, rezultati
   Mehanika fluida M