Универзитет у Београду, Машински факултет

Катедра за механику флуида


Овај веб сајт је превасходно намењен студентима Машинског факултета Универзитета у Београду, и на њему се налазе информације и наставни материјали везани за предмете које наставници и сарадници Катедре за механику флуида изводе на основним, мастер и докторским академским студијама.

Механика флуида Б

image

Обавезни предмет у петом семестру основних академских студија. Веб страница посвећена предмету...

Механика флуида M

image

Обавезни/изборни предмет у првом семестру мастер aкадемских студија. Веб страница посвећена предмету...

Нумеричка механика флуида

image

Изборни предмет у другом семестру мастер академских студија. Веб страница посвећена предмету...

Транспорт флуида цевима

image

Изборни предмет у првом семестру мастер академских студија. Веб страница посвећена предмету...