Novosti


Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

21. mart 2015. god.
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Mehanika fluida B, treća i peta smena - termin usmenog ispita

A. Ćocić & M. Lečić, 19. mart 2015. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B će biti održan u petak, 27. marta sa početkom u 14 časova u učionici 220. Uslov za izlazak na usmeni deo ispita su svi položeni kolokvijumi, ili pak pismeni deo ispita.

Mehanika fluida B - termin popravnih kolokvijuma

19. mart 2015. god.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B (za studente svih smena) će biti održani u ponedeljak 30. marta sa početkom u 19 čаsova. Neophodan uslov za izlazak na kolokvijum je prijava na sledećem linku Moguće je polagati samo jedan od kolokvijuma, te se prijavite u tom duhu, zaključno sa petkom 27. martom. Raspored sedenja će biti objavljen u subotu, 28. marta.

Pismeni ispit i popravni računski kolokvijumi iz Mehanike fluida M

17. mart 2015. god.
Dodatni termin za polaganje pismenog ispita i popravnih kolokvijuma iz Mehanike fluida M je nedelja, 19. april, u 11 časova, u amfiteatru A. Tada mogu polagati samo studenti koji se prijave na ovoj adresi.

Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović

13. mart 2015. god.
Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović će biti održan u četvrtak, 19. marta, sa početkom u 14 časova. Skup studenata na četvrtom spratu.

Rezultati kod doc. Snežane Milićev

27. februar 2015. god.
Prvi deo položio je Željko Jojević, 73%.
Drugi popravni kolokvijum položili su:
 • Olja Lukić, 70%,
 • Biljana Lučić, 50-%

Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

26. februar 2015. god.
Rezultati današnjeg usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Rezultati za studente prve i druge smene

24. februar 2015. god.
Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida B, za studente prve i druge smene, su na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 25. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B

23. februar 2015. god.
Na ovom linku nalaze se rezultati studenata koji su položili pismeni ispit iz Mehanike fluida B. Uvid u radove: utorak, 24. februar, u 16 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu

23. februar 2015. god.
Na ovom linku nalaze se rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu.

Rezultati popravnih kolokvijuma za treću i petu smenu

11. februar 2015. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene se nalaze na sledećim linkovima Uvid u radove: utorak, 24. februar u 15 časova u kabinetima 412 (treća smena) i 118 (peta smena).

Rezultati kod doc. Snežane Milićev

23. februar 2015. god.
Prvi popravni kolokvijum položio je Pavle Kukolj, 56%. Drugi popravni kolokvijum položili su:
 • Jovica Stanic 90%,
 • Dragana Kostadinovic 70%,
 • Olja Lukic 55%,
 • Tea Kostic 55% i
 • Sava Lukic 50%.
Zadaci se mogu videti u ponedeljak, u 12h, u 411.

Rezultati iz Mehanike fluida M

22. februar 2015. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog ispita iz Mehanike fluida M su na ovom linku.
Uvid u radove: ponedeljak, 23. februar, u 16 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

20. februar 2015. god.
Pismeni delovi ispita i popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M zakazani za 21. februar održaće se po sledećem rasporedu:
 • popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B sa početkom u 13 časova: amfiteatar 216 (prva, druga i četrvta smena), amfiteatar 208 (treća i peta smena).
 • kompletan ispit iz Mehanike fluida B: amfiteatar A sa početkom u 12 časova
 • Mehanika fluida M: amfiteatar A sa početkom u 12 časova

Rezultati kod prof. dr Nevene Stevanović

19. februar 2015. god.
Popravne kolokvijume kod prof. dr Nevene Stevanović, od 18. 02. 2015 položili su studenti sa ovog linka.

Termin konsultacija (doc. A. Ćoćić)

19. februar 2015. god.
Današnji termin konsultacija se, zbog bolesti, odlaže za sutra (petak, 20. februar) od 11-12 časova.

Važno obaveštenje za studente treće i pete smene

18. februar 2015. god.
Termin usmenog dela ispita prethodno zakazan za utorak, 24. februara, se otkazuje! Novi termin je sreda, 25. februar sa početkom u 16 časova u amfiteatru 208.

Rezultati popravnih kolokvijuma za treću i petu smenu

11. februar 2015. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene se nalaze na sledećim linkovima Uvid u radove: četvrtak, 12. februar u 12 časova u kabinetima 412 (treća smena) i 118 (peta smena).

Rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu

11. februar 2015. god.
Na ovom linku nalaze se rezultati popravnih kolokvijuma za četvrtu smenu. Zadaci se mogu pogledati sutra, tj. 12. februara, u 12 časova, u 411.

Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B

11. februar 2015. god.
Na ovom linku nalaze se rezultati studenata koji su položili pismeni ispit iz Mehanike fluida B. Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Rezultati iz Mehanike fluida M

11. februar 2015. god.
Pismeni ispit iz Mehanike fluida M niko nije položio.
Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida M su na ovom linku. Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Rezultati za studente prve i druge smene

11. februar 2015. god.
Rezultati studenata koji su položili popravne kolokvijume iz Mehanike fluida B, za studente prve i druge smene, su na sledećim linkovima Uvid u radove: četvrtak, 12. februar, u 15 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

6. februar 2015. god.
Pismeni delovi ispita i popravni kolokvijumi iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M zakazani za 7. februar održaće se po sledećem rasporedu:
 • popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B: amfiteatar A
 • kompletan ispit iz Mehanike fluida B: amfiteatar 208
 • Mehanika fluida M: 216
Početak ispita i kolokvijuma je u 12 časova.

Podsećanje - Mehanika fluida M

5. februar 2015. god.
Par pravila polaganja pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M:
 • studenti koji ne polože jedan kolokvijum u toku semestra, polažu taj kolokvijum u terminu ispita,
 • studenti koji ne polože dva kolokvijuma u toku semestra, polažu oba kolokvijuma (odjednom!) u terminu ispita. Ukoliko jedan od ovih kolokvijuma nije pozitivan, student sledećom prilikom polaže opet oba kolokvijuma i
 • studenti koji nisu izlazili na kolokvijume u toku školske godine, polažu ceo ispit. Ukoliko student ne položi pismeni ispit, nema priznavanja delova sa tog nepoloženog ispita.
Jedan kolokvijum traje sat i po. Ceo ispit traje tri sata.

Mehanika fluida B, peta i treća smena - obaveštenja

A. Ćoćić, 3. februar 2015. god.
Popravni kolokvijumi za studente teкuće generacije u ovom ispitnom roku će biti održani u terminima pisanih delova ispita (7. i 21. februara). U tim terminima je moguće polagati samo jedan od kolokvijuma, po slobodnom izboru. Da bi pristupili polaganju, studenti moraju taj izbor za prvi termin (7. februara) obaviti na sledećoj adresi: Rok za prijavu je petak, 6. februar do 12 časova.
Termini usmenog dela ispita za studente treće i pete smene u ovom ispitnom roku su:
 • utorak, 10. februar u 15 časova u amfiteatru 208
 • sreda, 18. februar u 16 časova u amfiteatru 208
 • utorak, 24. februar u 15 časova u amfiteatru 208
Na usmeni ispit mogu izaći samo studenti koji imaju sve položene kolokvijume, ili pak položen pismeni deo ispita.

Mehanika fluida M, rezultati

3. februar 2015. god.
Tabele sa rezultatima trećeg računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 4. februar, u 11 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Za studente kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

3. februar 2015. god.
Usmeni ispiti kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev su u terminima:
18.2. i 26.2. u 10h, bez obzira koji teorijski deo studenti polažu. Skup studenata je na 4. spratu.
Ako neko od studenata želi da polaže završni usmeni (III deo) pre navedenih termina, može da se javi svojoj profesorki radi dogovora o terminu.

Rezultati za četvrtu smenu

3. februar 2015. god.
Na ovom linku je tabela u kojoj su rezultati trećeg kolokvijuma za četvrtu smenu.

Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

A. Ćoćić, 2. februar 2015. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. U toku sutrašnjeg dana će biti objavljeni termini usmenog ispita (prvi će biti početkom sledeće nedelje) u ovom ispitnom roku. Takodje, biće postavljena i web aplikacija preko koje se moraju prijaviti oni studenti koji žele da polažu popravne kolokvijume u ovom ispitnom roku (prvi termin je subota, 7. februar).

Rezultati za treću smenu

2. februar 2015. god.
Na ovom linku je tabela u kojoj su rezultati trećeg kolokvijuma za treću smenu.

Rezultati za prvu i drugu smenu

31. januar 2015. god.
Tabele sa rezultatima dosadašnjih računskih kolokvijuma iz Mehanike fluida B su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 2. februar, u 11 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Rezultati popravnih kolokvijuma za drugu i četvrtu smenu

31. januar 2015. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.
Na popravnom kolokvijumu za četvrtu smenu održanom 30.01.2014. god. položio je Pavle Smiljanić 494/12, drugi deo, 90%.

Mehanika fluida B, treća i peta smena

29. januar 2015. god.
Treći kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u petak, 30. januara sa početkom u 9:30 časova po sledećem rasporedu:
 • Treća smena - amfiteatar 208
 • Peta smena - amfiteatar A (prezimena od A-O) i 216 (prezimena P-Š)

Mehanika fluida M, rezultati

24. januar 2015. god.
Tabele sa rezultatima drugog računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 26. januar, u 12 časova, laboratorija 014.

Naknadni uvid u radove nije moguć.


Mehanika fluida B, peta i treća smena

A. Ćoćić, 24. januar 2015. god.
Na sledećim linkovima možete pronaći neke od prethodnih kolokvijuma vezanih za treći deo gradiva. Treći kolokvijum će biti održan u petak, 30. januara sa početkom u 09:30 časova. Raspored sedenja biće naknadno objavljen.

Obaveštenje za četvrtu smenu

23. januar 2015. god.
Studenti koji se nisu prijavili za laboratorijsku vežbu, treba da se prijave mejlom profesorki Snežani Milićev.

Obaveštenje za drugu smenu

23. januar 2015. god.
Treći računski kolokvijum za drugu smenu je u petak, 30. januara, u amfiteatru A, u 11 časova.

Obaveštenje za treću smenu

21. januar 2015. god.
Laboratorijske vežbe za preostale studente treće smene su u petak u 15 i 30 časova. Obavezno odštampati upustvo za laboratorijsku vežbu.

Konsultacije iz Mehanike fluida M

D. Radenković, 15. januar 2015. god.
Zbog nepredvidjene situacije, konsultacije u vezi drugog kolokvijuma su pomerene za petak u 11 časova.

Za studente prve i druge smene

14. januar 2015. god.
Za studente prve i druge smene koji su se prijavili za laboratorijske vežbe, te vežbe će biti u petak, u laboratoriji 014, u 17 časova.

Vežbe iz Mehanike fluida M

11. januar 2015. god.
Na računske vežbe iz Mehanike fluida M u sredu, 14. januara, treba odštampati i poneti tabelu sa ovog linka.

Mehanika fluida M

10. januar 2015. god.
Na sledećim linkovima su zadaci za vežbu za drugi računski kolokvijum.

Mehanika fluida B, prva i treća smena - rezultati

6. januar 2015. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente prve i treće smene se nalaze na sledećim linkovima

Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

A. Ćoćić, 25. decembar 2014. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Za studente prve smene

21. decembar 2014. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B, za studente prve smene, biće održan u ponedeljak, 22. decembra, u amfiteatru 216, sa početkom u 8 časova.
Laboratorijske vežbe se odlažu! Detaljniji dogovor na kolokvijumu.

Mehanika fluida B, treća i peta smena

19. decembar 2014. god.
Drugi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u sredu, 24. decembra (umesto prethodno zakazanog utorka)sa početkom u 19 časova po sledećem rasporedu:
 • Treća smena - amfiteatar 208
 • Peta smena - amfiteatar A (prezimena od A-O) i 216 (prezimena P-Š)
Na ovom linku se nalazi primer drugog testa, održan prošle školske godine.

Rezultati za studente druge smene

18. decembar 2014. god.
Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećem linku

Zadaci se mogu pogledati u utorak, u 13 časova, kabinet 411.

Mehanika fluida B, četvrta smena

18. decembar 2014. god.
Računski kolokvijum za četvrtu smenu će biti u petak, 19. decembra, u 8 časova, u amfiteatru 216.

Mehanika fluida B, četvrta smena

17. decembar 2014. god.
Tabela sa dosadašnjim rezultatima četvrte smene je na ovom linku.

Obaveštenje za studente druge smene

D. Radenković, 17. decembar 2014. god.
Laboratorijske vežbe neće biti održane u utorak, 23. decembra :(
Detaljniji dogovor će biti na računskim vežbama.

Rezultati za studente druge smene

16. decembar 2014. god.
Rezultati drugog računskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: sreda, 13 i 30 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Mehanika fluida B, peta i treća smena - 2. test i rešenja 2. kolokvijuma

A. Ćoćić, 16. decembar 2014. god.
Drugi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u utorak, 23. decembra sa početkom u 19 časova. Raspored sedenja će biti naknadno objavljen. Na ovom linku možete pronaći rešenja zadataka sa kolokvijuma održanog u subotu, 13. decembra.

Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

A. Ćoćić, 15. decembar 2014. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Napomena: rezultati su uneti u zvanični fakultetski spisak studenata pete smene.

Mehanika fluida B, treća smena - rezultati

15. decembar 2014. god.
Rezultati drugog kolokvijuma su na ovom linku.

Mehanika fluida B, treća i peta smena - raspored sedenja

A. Ćoćić, 13. decembar 2014. god.
Raspored sedenja na sutrašnjem kolokvijumu koji počinje u 16 časova:
 • Treća smena - učionica 318 (studenti čija prezimena počinju sa slovima M i N), učionica 320 (ostali studenti)
 • Peta smena - raspored
Pojedina imena ili prezimena u kojima ima slova š,ć,č,đ umesto njih imaju slova s,c,c,dj; neka imena ili prezimena su napisana i malim slovom. Korekcija pravopisa nije izvršena, već su svi podaci direktno preuzeti onako kako ste ih unosili, i zatim sortirani. Takodje, pre sortiranja je uradjena i konverzija iz ćirilice u latinicu. Ovom prilikom se i izvinjavam se onim studentima koji su za unos imena i prezimena koristili ćirilicu zbog te promene.

Mehanika fluida B, peta smena

A. Ćoćić, 12. decembar 2014. god.
Prošireni materijal u vezi jednačine energije za neviskozan fluid, kao i osnova dinamike gasova možete pronaći na ovom linku.

Mehanika fluida B, peta i treća smena - drugi kolokvijum

A. Ćoćić, 2. decembar 2014. god.
Drugi kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 13. decembra sa početkom u 16 časova. Studenti koji žele da polažu kolokvijum moraju se obavezno prijaviti do četvrtka, 11. decembra na jednom od sledećih adresa: Drugi test (teorija) će biti održan u subotu, 20. decembra. Vreme će biti naknadno objavljeno. Kao odličan vid pripreme za predstojeći kolokvijum, topli savet je da treba provežbati i razumeti zadatke koje su bili na prethodnim testovima. Njih možete pronaći na sledećim linkovima:

Mehanika fluida M, rezultati

28. novembar 2014. god.
Tabele sa rezultatima prvog računskog testa su na sledećim linkovima Uvid u radove: ponedeljak, 13 i 30 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Mehanika fluida B, prva smena - rezultati

24. novembar 2014. god.
Tabela sa rezultatima prvog teorijskog testa i prvog računskog testa je na ovom linku.
Uvid u radove: utorak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

A. Ćoćić, 14. novembar 2014. god.
Rezultati prvog kolokvijuma i prvog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Mehanika fluida B, treća smena - rezultati

14. novembar 2014. god.
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma su na ovom linku.

Mehanika fluida B, peta smena - rezultati

A. Ćoćić, 13. novembar 2014. god.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za petu smenu se nalaze na ovom linku. Rezultati testa će biti objavljeni sutra u popodnevnim časovima.

Mehanika fluida B, četvrta smena

13. novembar 2014. god.
Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma za četvrtu smenu su na ovom linku.

Mehanika fluida B, četvrta smena

12. novembar 2014. god.
Prvi kolokvijum iz Mehanike fluida B za četvrtu smenu biće održan u petak, 14. novembra, u amfiteatru A, sa početkom u 8 časova.

Rezultati za studente druge smene

10. novembar 2014. god.
Rezultati prvog teorijskog testa i prvog računskog kolokvijuma, za studente druge smene, nalaze se na sledećim linkovima Zadaci (sa prvog teorijskog testa) mogu se pogledati u sredu, 12. novembra, u 13 časova, u kabinetu 411, a uvid u računske zadatke je u sredu, 12. novembra, u 13 i 30 časova, u laboratoriji 014.

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - 1. test i 1. kolokvijum

07. novembar 2014. god.
Prvi kolokvijum i prvi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 08. novembra sa početkom u 12:30 časova, i to kolokvijum od 12:30 do 14:30 časova i test od 14:45 do 15:45 časova. Raspored sedenja se nalazi na sledećim linkovima:

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - 1. test i 1. kolokvijum

31. oktobar 2014. god.
Prvi kolokvijum i prvi test iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene biće održan u subotu, 08. novembra sa početkom u 12 časova. Studenti koji žele da polažu kolokvijum i/ili test moraju se prijaviti na jednom od sledećih linkova, u zavisnosti kojoj smeni pripadaju. Rok za prijavu je četvrtak, 6. novembar do 16 časova. Na osnovu formiranog spiska u petak 7. novembra biće objavljen raspored sedenja. Na sledećem linkovima se nalaze zadaci i pitanja sa testova i kolokvijuma iz prethodnih školskih godina.

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

27. oktobar 2014. god.
Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u sredu, 29. oktobra sa početkom u 10 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

13. oktobar 2014. god.
Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u četvrtak, 16. oktobra sa početkom u 14 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

10. oktobar 2014. god.
Drugi deo teorije, kod prof. dr Nevene Stevanović, položili su:
 1. Tejić Aleksandar, 517/09 ...................50%
 2. Sekulić Nemanja, 454/09 ....................50%

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

9. oktobar 2014. god.
Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

6. oktobar 2014. god.
Usmeni deo ispita u ovoj radnoj nedelji biće održan u petak, 10. oktobra sa početkom u 14 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208. Sa sobom na ispit poneti i overenu pojedinačnu prijavu. Do kraja oktobra biće održan još jedan, poslednji termin usmenog ispita za sve studente koji imaju uslov da na njega izađu. Taj termin biće naknadno objavljen (okvirno 7-10 dana od ovog zakazanog termina).

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

6. oktobar 2014. god.
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku. Aleksandra Stefanović je položila sa 70%.

Rezultati iz Mehanike fluida M i Mehanike fluida B

3. oktobar 2014. god.
Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B su na sledećem linku Juković Sena, 1146/12, položila je pisani deo ispita iz Mehanike fluida M, sa 51%.
Uvid u radove: ponedeljak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

1. oktobar 2014. god.
Drugi deo teorije, kod doc. dr Snežane Milićev, položili su:
 1. Veselin Živanović .... 85 poena
 2. Filip Kokanović .... 70 poena
 3. Aleksandra Joksimović .... 65 poena
 4. Nikola Krkić.... 60 poena
 5. Aleksandar Krstić.... 55 poena

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

29. septembar 2014. god.
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Dodatni rok za polaganje pisanih delova ispita

29. septembar 2014. god.
Pisani delovi ispita iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M biće organizovani u petak, 3. oktobra, sa početkom u 12 časova, u amfiteatru A. Studenti treba da overe ispitne prijave u studentskoj službi.

Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

24. septembar 2014. god.
Poslednji termini za usmeni ispit u ovom ispitnom roku kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev su:
 • ponedeljak, 29. septembar u 11 časova
 • ponedeljak, 6. oktobar u 11 časova

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - obaveštenje

22. septembar 2014. god.
Usmeni deo ispita u ovoj nedelji biće održan u sredu, 24. septembra u amfiteatru 208 sa početkom u 16 časova (umesto prethodno zakazanog termina u 14 časova).

Rezultati Mehanika fluida B

20. septembar 2014. god.
Rezultati pisanog ispita iz Mehanike fluida B, za sve smene, nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 11 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati Mehanika fluida M

20. septembar 2014. god.
Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 11 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

19. septembar 2014. god.
Rezultati jučerašnjeg ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

18. septembar 2014. god.
Rezultati jučerašnjeg ispita kod doc. dr Snežane Milićev su na ovom linku.

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

17. septembar 2014. god.
Kod prof. dr Nevene Stevanović položio je Ognjen Ungurjanović 538/11, prvi deo, 50%.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

16. septembar 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održani u sledećim terminima
 • sreda, 17. septembar u 12:30 časova
 • sreda, 24. septembar u 14:00 časova
 • sreda, 1. oktobar u 14:00 časova
U svim terminima usmeni ispit će biti održan u amfiteatru 208.

Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

15. septembar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev održaće se u sredu, 17. septembra u terminu pismenog ispita iz Mehanike fluida B. Skup studenata je na četvrtom spratu.
Kod prof. dr Nevene Stevanović studenti mogu polagati popravne kolokvijume iz prve i druge oblasti i u četvrtak, 18. septembra u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev i prof. dr Nevene Stevanović

12. septembar 2014. god.
Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev su:
 1. Filip Kokanović .... 50 poena, prvi deo
 2. Nikola Žunić .... 76 poena
 3. Branislav Đorđević .... 65 poena
 4. Nevena Elek .... 50- poena
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev

5. septembar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović i doc. dr Snežane Milićev održaće se u četvrtak, 11. septembra. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

A. Ćoćić, 05. septembar 2014. god.
Najnoviji rezultati kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Pismeni deo ispita su položili i sledeći studenti:
 1. Burda Ivan, 51/09 .... 80 poena
 2. Babić Nikola, 16/09 .... 78 poena
 3. Lutovac Vladan, 259/10 .... 67 poena

Rezultati Mehanika fluida B

3. septembar 2014. god.
Rezultati pisanog ispita (za sve smene) i rezultati popravnih kolokvijuma (za 1.,2.,3. i 4. smenu) su na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati Mehanika fluida M

3. septembar 2014. god.
Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, 17 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Usmeni ispit - prof. dr Nevena Stevanović - rezultati

3. septembar 2014. god.
Rezultati usmenog ispita kod prof. dr Nevene Stevanović su na ovom linku.

Usmeni ispit - prof. dr Nevena Stevanović

1. septembar 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanike fluida B kod prof. dr Nevene Stevanović je u sredu, 3. septembra, u 12 časova. Skup studenata ispred amfiteatra A.

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

29. avgust 2014. god.
Prvi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
 1. Ana Malešević ..... 70%
 2. Nemanja Lazarević ..... 60%
Nevena Elek treba da dođe u kabinet 411 u vreme pismenog ispita iz Mehanike fluida B.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

29. avgust 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće u sredu, 3. septembra, u terminu pismenog dela ispita iz Mehanike fluida B. Skup studenata je ispred amfiteatra 208.

Usmeni ispit - doc. dr Snežana Milićev

26. avgust 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanike fluida B za studente druge smene (doc. dr Snežana Milićev) biće održan u petak, 29. avgusta u 10 časova u sali 453.

Mehanika fluida B, peta i treća smena - formulari sa usmenog ispita

A. Ćoćić, 31. jul 2014. god.
Na sledećim linkovima se nalaze formulari sa usmenog (završnog) dela ispita održanog 17. jula tekuće godine Testovi služe kao uvid u to koji tipovi pitanja se postavljaju na završnom ispitu - od studenta se očekuje razumevanje gradiva, a ne čista reprodukcija.

Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

A. Ćoćić, 17. jul 2014. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

14. jul 2014. god.
Na ovom linku su rezultati usmenog kod prof. Nevene Stevanović.

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

11. jul 2014. god.
Drugi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
 1. Marko Đurđević ..... 50%
 2. Dušan Karadžić ..... 50%

Mehanika fluida B, 5. smena - najnoviji rezultati

A. Ćoćić, 10. jul 2014. god.
Najnoviji rezultati iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

7. jul 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović održaće se u ponedeljak, 14. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Rezultati Mehanika fluida B

4. jul 2014. god.
Rezultati pisanog ispita (za sve smene) i rezultati popravnih kolokvijuma (za 1.,2.,3. i 4. smenu) su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 12 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati Mehanika fluida M

4. jul 2014. god.
Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, 12 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

4. jul 2014. god.
Saša Stojnev je položio II deo teorije i ima 60%.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

4. jul 2014. god.
Poslednja dva termina za usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u ovom ispitnom roku su:
 • četvrtak, 10.jul u 14 časova
 • četvrtak, 17.jul u 14 časova
U oba termina, ispit će biti održan u amfiteatru 208.

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

A. Ćoćić, 4. jul 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Usmeni ispit kod doc. dr Snežane Milićev

1. jul 2014. god.
Usmeni ispit kod doc. dr Snežane Milićev održaće se u petak, 11. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Raspored sedenja na sutrašnjem ispitu

1. jul 2014. god.
Svi studenti koji polažu pisani ispit iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M treba da dodju u amfiteatar A.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović

1. jul 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. dr Nevene Stevanović održaće se u petak, 4. jula. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 9 i 30 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

28. jun 2014. god.
Novi termin za usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom/julskom roku je sredu, 02. jul u 12:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović

27. jun 2014. god.
 1. Milan Stojadinovic ..... Ideo ..... 70%;
 2. Caslav Stepanovic ..... Ideo ..... 60%;
 3. Slobodan Pjanovic ..... Ideo ..... 75%;
 4. Dusan Tadic ..... Ideo ..... 60%;
 5. Uros Rajic ..... Ideo ..... 60%;
 6. Svetlana Ivanovic ..... Ideo ..... 50%;
 7. Milos Lukovic ..... IIdeo ..... 65%;

Rezultati ispita kod doc. dr Snežane Milićev

27. jun 2014. god.
Prvi deo teorije iz Mehanike fluida B su položili:
 1. Milan Djordjević ..... 50%
 2. Branislav Djordjević ..... 60%
Drugi deo teorije iz Mehanike fluida B su polozili:
 1. Siniša Zdravković ..... 65%
 2. Nemanja Kovač ..... 70%

Važno obaveštenje za studente Doktorskih studija!

20. jun 2014. god.
Važno obaveštenje za studente Doktorskih studija nalazi se na ovom linku.

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

A. Ćoćić, 20. jun 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Rezultati Mehanika fluida M

19. jun 2014. god.
Rezultati pisanog ispita i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećem linku Uvid u radove: petak, 14 časova, laboratorija 014. U tom terminu treba da se jave Aleksandar Saša Radisavljević i Mihailović Igor.Naknadni uvid u radove nije moguć.

Rezultati Mehanika fluida B

19. jun 2014. god.
Rezultati pisanog ispita (za studente svih smena) i rezultati popravnih kolokvijuma za studente 1,2, 3 i 4-e smene su na sledećem linku

Uvid u radove: petak, 14 časova, laboratorija 014. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

18. jun 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u petak, 27. juna. Svi studenti koji polažu ispit treba da dodju u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Raspored sedenja

17. jun 2014. god.
Raspored sedenja na pismenom ispitu 18. juna, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
 1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
 2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B
 3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M i ceo ispit iz Mehanike fluida M

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

12. jun 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom roku biće održan u sredu, 18. juna u 12:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

12. jun 2014. god.
Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev održaće se u četvrtak, 19. juna. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena (update)

10. jun 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) u junskom predroku biće održan u sredu, 11. juna u 15:00h. Skup je ispred amfiteatra 208.

Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

9. maj 2014. god.
Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev održaće se u sredu, 21. maja. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

25. april 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u utorak, 06. maja, u 14 časova. Skup je ispred amfiteatra 208.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

25. april 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u utorak, 06. maja (sala i vreme će biti naknadno objavljeni). Usmeni deo ispita mogu da polažu samo studenti koji su položili računski deo ispita u januarskom ispitnom roku i oni koji su položili sve računske kolokvijume (50 i više poena na svakom od tih kolokvijuma).

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

A. Ćoćić, 25. april 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Rezultati popravnih kolokvijuma za studente 1,2,3 i 4-e smene

25. april 2014. god.
Popravne kolokvijume su položili
 1. Miroslav Stanišić ..... 61%
 2. Aleksandar Mihajlović ..... 55%
 3. Aleksandar Krstić ..... 50%
 4. Danilo Mrdak ..... 50%

Mehanika fluida B - popravni kolokvijumi (za studente svih smena)!

16. april 2014. god.
Popravni, računski kolokvijumi (zadaci) iz predmeta Mehanika fluida B biće održani u , četvrtak, 24. aprila sa početkom u 16 časova u amfiteatru A. U tom terminu je moguće polagati samo jedan popravni kolokvijum! Studenti i studentkinje koji žele da polažu jedan od kolokvijuma moraju se prijaviti za to na sledećim linkovima (izabrati samo jedan od linkova):

Krajnji rok za prijavljivanje je sreda, 23. april do 16 časova! Pre junskog ispitnog roka biće organizovan još jedan termin za polaganje popravnih kolokvijuma (krajem maja ili početkom juna.)

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati popravnih kolokvijuma

A. Ćoćić, 25. mart 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Transport cevima (1506) - rezultati računskog dela ispita

25. mart 2014. god.
Računski deo ispita iz predmeta Transport cevima je položio Žarko Cicmil, sa osvojenih 60 poena.

Rezultati usmenog ispita kod prof. Stevanović

24. mart 2014. god.
Prvu oblast položili su:
 1. Saša Stojnev ..... 55%
 2. Katarina Šego ..... 50%

Raspored sedenja na sutrašnjem kolokvijumu

21. mart 2014. god.
Studenti koji rade prvi kolokvijum iz Mehanike fluida B treba da dodju u amfiteatar A, a studenti koji rade drugi i treći kolokvijum treba da dodju u amfiteatar 216. Kolokvijumi počinju u 9 časova.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

18. mart 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 24. marta. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.
Zainteresovani studenti treba da se prijave na ovom linku.

Mehanika fluida B, usmeni deo ispita - treća i peta smena

15. mart 2014. god.
Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće i pete smene (prof. Lečić i Ćoćić) biće održan u petak, 28. marta sa početkom u 14 časova u učionici 202. Usmeni deo ispita mogu da polažu samo studenti koji su položili računski deo ispita u januarskom ispitnom roku i oni koji su položili sve računske kolokvijume (50 i više poena na svakom od tih kolokvijuma).

Mehanika fluida B - popravni kolokvijumi (za studente svih smena)!

12. mart 2014. god.
Popravni, računski kolokvijumi (zadaci) iz predmeta Mehanika fluida B biće održani u subotu, 22. marta sa početkom u 9 časova. U tom terminu je moguće polagati samo jedan popravni kolokvijum! Studenti i studentkinje koji žele da polažu jedan od kolokvijuma moraju se prijaviti za to na sledećim linkovima (izabrati samo jedan od linkova):

Krajnji rok za prijavljivanje je četvrtak, 20. mart do 16 časova! Raspored sedenja po salama će biti objavljen u petak, 21. marta. U aprilu će biti organizovana još dva dodatna termina u kojima će biti moguće polagati po jedan od kolokvijuma

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

7. mart 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 24. marta. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Rezultati usmenog ispita

25. februar 2014. god.
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović i docenta dr Snežane Milićev su na sledećem linku

Rezultati pismenog ispita i popravnih kolokvijuma

23. februar 2014. god.
Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B, Mehanike fluida M kao i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećim linkovima Uvid u radove je u ponedeljak, 24. februara, u 14 časova, u laboratoriji 014. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

Peta smena - rezultati popravnih kolokvijuma

A. Ćoćić, 21. februar 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

19. februar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u utorak, 25. februara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Raspored sedenja

18. februar 2014. god.
Raspored sedenja na pismenom ispitu 19. februara, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
 1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
 2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B i ceo ispit iz Mehanike fluida M
 3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M

Obaveštenje

18. februar 2014. god.
Studenti treće i pete smene, kod prof. dr Milana Lečića i docenta dr Aleksandra Ćoćića, mogu da polažu usmeni deo ispita u utorak 25. februara (prethodno zakazanog termina za petak 21. februar nećе biti - on se nizstrujno pomera na utorak). Skup studenata ispred amfiteatra 208. Prva grupa polaže od 14 časova a druga od 16 časova. Prvu grupu čine studenti koji popravljaju neki od testova. Drugu grupu čine studenti koji imaju položene zadatke a od teorije imaju preostao samo jedan od tri dela ili hoće tom prilikom da polažu ceo usmeni deo ispita. Studenti koji su na završnom delu ispita treba da donesu izveštaj sa laboratorijske vežbe!

Rezultati usmenog ispita

11. februar 2014. god.
Rezultati ispita kod prof. dr Nevene Stevanović i docenta dr Snežane Milićev su na sledećem linku

Obaveštenje

11. februar 2014. god.
Studenti treće i pete smene, kod prof. dr Milana Lečića i docenta dr Aleksandra Ćoćića, mogu da polažu usmeni deo ispita u petak 14. februara. Skup studenata ispred amfiteatra 208. Prva grupa polaže od 14 časova a druga od 16 časova. Prvu grupu čine studenti koji popravljaju neki od testova. Drugu grupu čine studenti koji imaju položene zadatke a od teorije imaju preostao samo jedan od tri dela ili hoće tom prilikom da polažu ceo usmeni deo ispita.

Pomeranje termina usmenog

10. februar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Crnojevića, umesto 17. februara, pomera se za 18. februar, u 9 časova.

Termin prijema studenata

A. Ćoćić, 10. februar 2014. god.
Umesto termina za prijem studenata utorkom, od 14-15h, samo u ovoj radnoj nedelji, taj termin je sreda, od 14-15h.

Rezultati pismenog ispita i popravnih kolokvijuma

4. februar 2014. god.
Rezultati pismenog ispita iz Mehanike fluida B, Mehanike fluida M kao i rezultati popravnih kolokvijuma su na sledećim linkovima Uvid u radove je u četvrtak, 6. februara, u 12 časova, u laboratoriji 014. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

Peta smena - rezultati popravnih kolokvijuma i obaveštenje

A. Ćoćić, 3. februar 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Prvi termin za usmeni deo ispita je petak, 7. februar u 16 časova u amfiteatru 208. Uslov za izlazak na ovaj termin usmenog dela ispita su položeni svi kolokvijumi (u tabeli, to su studenti koji u pretposlednjoj koloni imaju određeni broj poena). U ovom ispitnom roku usmeni deo ispita će biti održan u još dva termina - 13 (ili 14. februar) i 21. februar. Tačni termini i vreme početka ispita biće naknadno objavljeni. U tim terminima i studenti koji nisu uspeli da polože sve kolokvijume, mogu da poprave svoj rezultat na testovima (teoriju) iz prve dve oblasti. Studenti koji imaju sve položene kolokvijume usmeni deo ispita mogu da polažu u bilo kom od navedenih termina.

Obaveštenje za studente kod prof. dr Milana Lečića

3. februar 2014. god.
Usmeni ispit za novu generaciju treće kao i staru generaciju treće i pete smene je u petak, u 16 časova, u amfiteatru 208.

Raspored sedenja

31. januar 2014. god.
Raspored sedenja na pismenom ispitu 1. februara, koji organizuje Katedra za mehaniku fluida je sledeći:
 1. amfiteatar A ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida B
 2. amfiteatar 216 ..... ceo ispit iz Mehanike fluida B i ceo ispit iz Mehanike fluida M
 3. amfiteatar 208 ..... popravni kolokvijumi iz Mehanike fluida M

Mehanika fluida B, obaveštenje

31. januar 2014. god.
U terminu pismenog ispita iz Mehanike fluida B moguće je popravljati samo jedan kolokvijum. Kolokvijum traje 2 sata. Studenti koji rade ceo ispit, ukoliko ne polože taj ispit, ne priznaju im se delovi sa tog nepoloženog pismenog ispita.

Podsećanje - Mehanika fluida M

31. januar 2014. god.
Par pravila polaganja pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M:
 • studenti koji ne polože jedan kolokvijum u toku semestra, polažu taj kolokvijum u terminu ispita,
 • studenti koji ne polože dva kolokvijuma u toku semestra, polažu oba kolokvijuma (odjednom!) u terminu ispita. Ukoliko jedan od ovih kolokvijuma nije pozitivan, student sledećom prilikom polaže opet oba kolokvijuma i
 • studenti koji nisu izlazili na kolokvijume u toku školske godine, polažu ceo ispit. Ukoliko student ne položi pismeni ispit, nema priznavanja delova sa tog nepoloženog ispita.
Jedan kolokvijum traje sat i po. Ceo ispit traje tri sata.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

31. januar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 10. februara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida M, obaveštenje

30. januar 2014. god.
Konsultacije u vezi pismenog ispita iz predmeta Mehanika fluida M biće održane u petak, u 16 časova, u laboratoriji 014.

Mehanika fluida B, 4. smena - rezultati

28. januar 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente četvrte smene se nalaze na ovom linku. Uvid u radove je 30. 1. u 11h, 411.

Rezultati usmenog kod doc. Milićev

28. januar 2014. god.
Rezultati usmenog ispita kod doc. Snežane Milićev su:
Prvi deo
 1. Aleksandar Dragutinović ..... 90 poena
 2. Milos Zivkovic ..... 60 poena
 3. Stefan Joncic ..... 55 poena
 4. Marko Djurdjevic ..... 50- poena
Drugi deo polozila je Kristina Djurovic 95%. Zadaci se mogu pogledati u cetvrtak 30.1. u 11h, u kab. 411.

Rezultati usmenog kod prof. Stevanović

28. januar 2014. god.
Rezultati usmenog ispita kod prof. Nevene Stevanović su: Rajlić Nemanja 428/11 90%; Suvačarov Aleksa 507/11 50% i Ćirić Milos 531/11 65%.

Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati

28. januar 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene se nalaze na ovom linku.

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati

28. januar 2014. god.
Rezultati kolokvijuma iz testova iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Hidromehanika (1504) - rezultati trećeg kolokvijuma

28. januar 2014. god.
Rezultati drugog kolokvijuma:
 1. Janković Zoran, 137/03 ..... 80 poena
 2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 70 poena

Mehanika fluida B - rezultati za prvu smenu

27. januar 2014. god.
Rezultati trećeg kolokvijuma za prvu smenu su na sledećem linku Uvid u radove je u utorak, u 13 i 40 časova. Posle ovog termina uvid u radove nije moguć.

Rezultati kolokvijuma iz Mehanike fluida M

25. januar 2014. god.
Rezultati trećeg računskog kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na sledećim linkovima: Uvid u radove je u ponedeljak, u 16 časova, u laboratoriji 014. Naknadni uvid u radove nije moguć. U istom terminu treba da se javi Ana Šicarević 1295/11.

Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

24. januar 2014. god.
Usmeni ispit kod prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev održaće se u utorak, 28. januara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

22. januar 2014. god.
Rezultati trećeg kolokvijuma za drugu smenu su na sledećem linku

Mehanika fluida B - rešeni zadaci

A. Ćoćić, 22. januar 2014. god.
Na slećim linkovima se nalaze neki rešeni zadaci iz hidrauličkog proračuna složenog cevovoda i primene jednačine količine kretanja: Zadaci 1 i Zadaci 2

Važno obaveštenje

21. januar 2014. god.
Konsultacije za studente treće i pete smene biće održane u petak, 24. januara, sa početkom u 9 časova u amfiteatru 216.

Važno obaveštenje - Mehanika fluida M

16. januar 2014. god.
Termin trećeg računskog kolokvijuma iz Mehanike fluida M je pomeren za sredu, 22. januar, u 11 časova, u amf. 208 i amf. 216.

Obaveštenje

20. januar 2014. god.
Termini usmenog ispita kod prof. dr Cvetka Crnojevića su na ovom linku.

Obaveštenje

20. januar 2014. god.
Studenti koji imaju uslov za usmeni kod prof. dr Milana Lečića (treća i peta smena od prošle školske godine) mogu polagati taj usmeni u subotu u 15 časova u amfiteatru 208.

Važno obaveštenje - četvrta smena

20. januar 2014. god.
Treći računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za četvrtu smenu je u petak, 24. januara, u 10 časova, u amfiteatru 216.

Animacije - Mehanika fluida B

A. Ćoćić, 18. januar 2014. god.
Na ovom linku se nalazi odlična animacija principa merenja zapreminskog protoka pomoću lokalnih otpora (prigušnica), Venturijeve cevi i sl. Ovo objašnjenje fenomena kavitacije u industrijskim sistema je takođe odlično!
PS. Veliko hvala kreatorima animacija, ali ovom prilikom, na ovom mestu, ne vršim promociju kompanija koje su vlasnici animacija. Ovo obaveštenje je postavljeno isključivo u edukativne svrhe.

Važno obaveštenje - Mehanika fluida M

16. januar 2014. god.
Treći računski kolokvijum iz Mehanike fluida M je u sredu, u 12 časova, u amf. 208 i amf. 216.

Važno obaveštenje za studente pete smene

16. januar 2014. god.
Kolokvijum za petu smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. A.

Važno obaveštenje za studente prve smene

16. januar 2014. god.
Kolokvijum za prvu smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. 216.

Važno obaveštenje za studente treće smene

13. januar 2014. god.
Kolokvijum za treću smenu je u subotu, 25. januara, u 14 časova, u amf. 208.

Važno obaveštenje za studente treće i pete smene

13. januar 2014. god.
Studenti koji jos nisu uradili lab. vezbu treba da se jave na ovaj mejl. Ovo ce biti poslednji termin za laboratorijske vezbe!

Važno obaveštenje za studente prve i druge smene

9. januar 2014. god.
Laboratorijske vežbe iz Mehanike fluida B, za preostale studente prve i druge smene, biće održane u ponedeljak, 13. januara, sa početkom u 13 i 40 časova. Ovo je poslednji termin za laboratorijske vežbe!

Usmeni ispit kod doc. Snežane Milićev

28. decembar 2013. god.
Usmeni ispit kod docenta Snežane Milićev održaće se u utorak, 28. januara. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Obaveštenje za drugu smenu

28. decembar 2013. god.
Treći računski kolokvijum biće održan u utorak, 21. januara, sa početkom u 11 časova, u amfiteatru 208.

Mehanika fluida B, 3. smena - rezultati testa

25. decembar 2013. god.
Rezultati popravnog drugog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente treće smene se nalaze na ovom linku.

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati drugog testa

25. decembar 2013. god.
Rezultati drugog testa iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku.

Hidromehanika (1504) - rezultati drugog testa

25. decembar 2013. god.
Rezultati drugog testa:
 1. Janković Zoran, 137/03 ..... 55 poena
 2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 46 poena

Mehanika fluida B - četvrta smena

24. decembar 2013. god.
Laboratorijske vežbe za studente četvrte smene koji nisu uradili laboratorijske vežbe su u sredu, od 14 časova, u laboratoriji 014. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

Rezultati kolokvijuma iz Mehanike fluida M

23. decembar 2013. god.
Rezultati drugog računkog kolokvijuma iz Mehanike fluida M su na sledećim linkovima: Uvid u radove je u sredu, u 12 časova, u kabinetu 439. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Tabela za prvu smenu

23. decembar 2013. god.
Rezultati popravnog kolokvijuma za studente prve smene su na ovom linku. Uvid u radove je u sredu u 12 i 45 časova, u kabinetu 439. Naknadni uvid u radove nije moguć.

Obaveštenje za studente četvrte smene

23. decembar 2013. god.
Prijavljivanje za laboratorijsku vežbu (za studente četvrte smene, koji do sada nisu uradili laboratorijsku vežbu), je na sledećem linku:

Mehanika fluida B - druga smena

21. decembar 2013. god.
Laboratorijske vežbe za studente druge smene su u utorak, 24. decembra, u laboratoriji 014, sa sledećim rasporedom. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

Mehanika fluida B, 3. i 5. smena - raspored laboratoriskih vežbi

21. decembar 2013. god.
Laboratorijske vežbe iz predmeta Mehanika fluida B će biti održane po sledećem rasporedu: Vežbe se održavaju u laboratoriji 014.

Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

18. decembar 2013. god.
Rezultati drugog teorijskog testa za drugu smenu su na ovom linku.

Mehanika fluida B - prva smena

18. decembar 2013. god.
Laboratorijske vežbe za studente prve smene su u petak, 20. decembra, u laboratoriji 014, sa sledećim rasporedom. Obavezno poneti uputstvo za lab. vežbu i lenjir.

Mehanika fluida M - obaveštenje

17. decembar 2013. god.
Na vežbe iz Mehanike fluida M treba poneti priručnik iz Dinamike gasova.

Mehanika fluida B - četvrta smena

17. decembar 2013. god.
Rezultati dosadasnjih testova i kolokvijuma se mogu pronaći na ovom linku.

Obaveštenje za studente prve, druge treće smene i pete smene

17. decembar 2013. god.
Laboratorijske vežbe iz Mehanike fluida B predstavljaju uslov za izlazak na usmeni deo ispita. Prijavljivanje za laboratorijske vežbe je na sledećim linkovima: Raspored grupa za lab. vežbe će biti naknadno objavljen. Na laboratorijske vežbe obavezno poneti uputstvo za laboratorijsku vežbu i lenjir.

Hidromehanika (1504) - rezultati kolokvijuma i obaveštenje

13. decembar 2013. god.
Rezultati drugog kolokvijuma:
 1. Janković Zoran, 137/03 ..... 65 poena
 2. Dimitrijević Vuk, 74/04 ..... 44 poena
Drugi test će biti održan u subotu, 21. decembra sa početkom u 08:30 časova u amfiteatru A

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati drugog kolokvijuma i obaveštenje

13. decembar 2013. god.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Mehanika fluida B za studente pete smene se nalaze na ovom linku. Drugi test će biti održan u subotu, 21. decembra sa početkom u 08:30 časova u amfiteatru A. Na sledećem linku se na nalazi materijal sa poslednjeg predavanja.

Mehanika fluida B - rezultati za četvrtu smenu

16. decembar 2013. god.
Rezultati drugog kolokvijuma za četvrtu smenu su na sledećem linku

Rezultati drugog računskog kolokvijuma za prvu smenu

16. decembar 2013. god.
Rezultati drugog računskog kolokvijuma za prvu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: ponedeljak, u 12 i 45 časova, laboratorija 014. Nakon ovog termina uvid u radove neće biti moguć.

Mehanika fluida B - rezultati za treću smenu

16. decembar 2013. god.
Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma za treću smenu su na sledećem linku

Rezultati drugog računskog kolokvijuma za drugu smenu

11. decembar 2013. god.
Rezultati drugog računskog kolokvijuma za drugu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: četvrtak, u 15 časova, laboratorija 014. Nakon ovog termina uvid u radove neće biti moguć.

Obaveštenje za studente pete smene

10. decembar 2013. god.
U petak, 13. decembra predavanja iz predmeta Mehanika fluida B biće održana u učionici 202, od 08-13h.

Obaveštenje za sve smene koje slušaju Mehaniku fluida B

10. decembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente prve smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova. Skup ispred amfiteatra A.
Teorijski test iz Mehanike fluida B za studente druge smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova u amfiteatru 216.
Računski kolokvijum i test iz Mehanike fluida B za studente treće smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova, u amfiteatru 208.
Računski kolokvijum i test iz Mehanike fluida B za studente četrvrte smene je u petak, 13. decembra, sa početkom u 8 časova, u amfiteatru 216.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente pete smene je u subotu, 14. decembra, sa početkom u 15 časova, u amfiteatru A.

Mehanika fluida B - zadaci za vežbu!

10. decembar 2013. god.
Na sledećim linkovima se nalaze testovi iz predmeta Mehanika fluida B iz prethodnih školskih godina (treća i peta smena) Potrudite se da sami uradite zadatke, sa razumevanjem. To je odličan vid pripreme za drugi kolokvijum koji će biti održan u predstojeću subotu.

Mehanika fluida B, 4. smena - rezultati

22. novembar 2013. god.
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

Mehanika fluida B - rezultati za drugu smenu

16. novembar 2013. god.
Rezultati prvog testa za drugu smenu su na sledećem linku

Mehanika fluida B, 5. smena - rezultati

14. novembar 2013. god.
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma se nalaze na ovom linku.

Mehanika fluida M - rezultati prvog kolokvijuma

11. novembar 2013. god.
Rezultati prvog kolokvijuma (računskih zadataka) su na sledećem linku Uvid u radove: sreda, 13.11.2013. u 13 i 40 časova, kabinet 014.

Mehanika fluida B - rezultati za treću smenu

11. novembar 2013. god.
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma za treću smenu su na sledećem linku

Mehanika fluida B - rezultati za prvu smenu

11. novembar 2013. god.
Rezultati prvog kolokvijuma (računskih zadataka) za prvu smenu su na sledećem linku Uvid u radove: utorak, 12.11.2013. u 12 i 50 časova, kabinet 014.

Raspored sedenja za studente pete smene

8. novembar 2013. god.
Prvi test (kolokvijum) iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u subotu 09. decembra sa početkom u 8 časova po sledećem rasporedu sedenja.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

7. novembar 2013. god.
Studenti treće i pete smene prošle školske godine, koji su u oktobru stekli uslov za usmeni, treba da dođu 9. novembra u 14 i 30 časova (termin od 11h je pomeren za 14 i 30), ispred 208.

Rezultati računskog kolokvijuma za drugu smenu

5. novembar 2013. god.
Rezultati računskog kolokvijuma za drugu smenu iz predmeta Mehanika fluida B nalaze se na sledećem linku Uvid u radove: petak, u 14 časova, laboratorija 014.

Obaveštenje za četvrtu smenu i petu smenu

4. novembar 2013. god.
Kolokvijum iz Mehanike fluida B za studente četvrte smene je u petak, 8. novembra, sa početkom u 9 časova, u amfiteatru 216.
Tog dana, predavanja i konsultacije za studente pete smene biće u sali 202, sa početkom u 8 časova.

Obaveštenje za drugu smenu

4. novembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u utorak, 5. novembra, sa početkom u 9 časova, u amfiteatru 216.
Teorijski test je je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru A.

Obaveštenje za treću smenu

4. novembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru 208. Odmah nakon završetka kolokvijuma sledi teorijski test.

Obaveštenje za prvu smenu

4. novembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida B je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 13 časova, u amfiteatru 216.

Mehanika fluida B - Obaveštenje za petu smenu + zadaci za sve smene

1. novembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz predmeta Mehanika fluida B biće održan u subotu, 9. novembra, sa početkom u 08 časova. Odmah nakon završetka kolokvijuma biće održan i teorijski test. Raspored sedenja će biti naknadno objavljen.
Na ovom linku se nalaze rešeni i nerešeni problemi i zadaci koji obuhvataju gradivo prve oblasti.

Obaveštenje za računski kolokvijum iz Mehanike fluida M

1. novembar 2013. god.
Računski kolokvijum iz Mehanike fluida M je u subotu, 9. novembra, sa početkom u 11 časova, u amfiteatrima 208 i 216.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

30. oktobar 2013. god.
Studenti treće i pete smene prošle školske godine, koji su u oktobru stekli uslov za usmeni, treba da dođu 9. novembra u 11 časova, ispred 208.

Obaveštenje za studente pete smene

30. oktobar 2013. god.
Kolokvijum i test za petu smenu je u subotu, 9. novembra, od 8 časova u amfiteatrima A, 206 i 208.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

10. oktobar 2013. god.
Na poslednjem usmenom, prof. Lečić je nekim kandidatima rekao da dodju u ponedeljak, a tačno vreme će biti objavljeno na ovom sajtu. Evo i te informacije: skup studenata će biti ispred 208 u 8 sati.

Mehanika fluida M - rezultati ispita (oktobar 2)

07 . oktobar 2013. god.
Pisani deo ispita iz predmeta Mehanika fluida M u dopunskom oktobarskom roku su položili:
 1. Miomir Stefanović, 1284/12 .... 55 poena
 2. Đorđe Banjanac, 1275/12 .... 55 poena
 3. Ivan Pavlović, 1136/11 .... 50 poena

Mehanika fluida B (oktobar 2) - 3. i 5. smena

06 . oktobar 2013. god.
Rezultati pisanog dela ispita iz predmeta Mehanika fluida B se nalaze na sledećem linku Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 07. oktobra sa početkom u 17 časova. Skup studenata ispred amfiteatra 208.

Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović i doc. Milićev

4. oktobar 2013. god.
Usmeni kod prof. Stevanović i doc. Milićev je u ponedeljak, u 10 časova. Treba da dođu studenti koji mogu da polože ceo ispit.

Ispiti iz Mehanike fluida B i Mehanike fluida M- oktobar 2

04. oktobar 2013. god.
Shodno odluci donetoj na jučerašnjoj sednici Naučno-nastavnog veća, u nedelju, 06. oktobra sa početkom u 08 časova biće održan dopunski rok iz predmeta Mehanika fluida B i Mehanika fluida M. Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispite prijavili blagovremeno prijavili. Raspored sedenja:
 • Mehanika fluida B - amfitear A
 • Mehanika fluida M - učionica 202

Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović i doc. Milićev

02. oktobar 2013. god.
Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su:
 1. Lazic Valentina 239/07 II deo: 60%
 2. Rastic Marija 470/10 I deo: 60%
 3. Stevcic Nemanja 505/10 I deo: 55%
 4. Vasalic Dragan 583/09 I deo: 50%
 5. Simonovic Marija 486/10 I deo: 50%
 6. Stankovic Aleksandar 484/09 I deo: 50%
 7. Nestorovic Nenad 316/08 I deo: 50%
Napomena: Vasalic Dragan583/09 i Nestorovic Nenad 316/08 nisu na spiskovima kod prof. Nevene Stevanović.
  Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. Milićev su:
 1. Slobodan Mijoković 55% prvi deo
 2. Stefan Matić 50% prvi deo
 3. Miloš Mijić 57% drugi deo

Obaveštenje za studente treće i pete smene

02. oktobar 2013. god.
Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 4. oktobra, u 15 časova, u amfiteatru 216.

Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović

30. septembar 2013. god.
Najnoviji rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su:
 1. Cvetić Dragica I deo: 60%
 2. Lazić Valentina I deo: 55
 3. Stanković Aleksandar IIdeo: 50%
 4. Ristović Tanja IIdeo: 50%
 5. Radonjić Jelena IIdeo: 50%

Obaveštenje za studente kod doc. Snežane Milićev

28. septembar 2013. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma kod doc. Snežane Milićev su: prvi deo poloz. su Srdjan Jeremic i Miroljub Ivankov, obojica po 60%. Drugi deo poloz. su Stefan Matic i Rade Masic, obojica po 50%. Ivankov i Zdravkovic treba da dodju u kab. 411, 1.10. u 13h. Sledeći termin usmenog ispita je sreda, 2. oktobar u 10h.

Obaveštenje za studente kod prof. Nevene Stevanović

28. septembar 2013. god.
Rezultati popravnih kolokvijuma kod prof. Nevene Stevanović su na sledećem linku. Sledeći termin usmenog je ponedeljak 30. septembar u 11h. Takodje, usmeni ce se održati i u sredu 2. oktobra u 10h.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

26. septembar 2013. god.
Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 27. septembra, u 15 časova, sale 202 i 223.

Mehanika fluida B - rezultati

24. septembar 2013. god.
Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B u septembarskom ispitnom roku, nalaze se na sledećem linkovima Uvid u radove: sreda, 25.09.2013. u 12 casova, kabinet 439.

Mehanika fluida M, Hidraulika i pneumatika, Transport cevima - rezultati

24. septembar 2013. god.
Pisani deo ispita iz predmeta Mehanika fluida M je položio
 1. Vlada Popović, 1291/12 ..... 55 poena.
Pisani deo ispita iz predmeta Hidraulika i pneumatika su položili
 1. Marija Vasić, br. indeksa 65/01 ..... 69 poena
 2. Milan Perišić, br.indeksa 1249/90 ..... 62 poena
 3. Željko Milojević, br.indeksa 230/00 ..... 50 poena
Pisani deo ispita iz predmeta Transport cevima je položio
 1. Saša Milanović, br. indeksa 813/99 ...... 75 poena
Uvid u radove: sreda, 25. septembar u 10-10:30 časova u kabinetu 118.

Mehanika fluida B - rezultati za 1,2 i 4-u smenu

23. septembar 2013. god.
Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B, za studente 1,2 i 4-e smene, nalaze se na sledećem linku: Uvid u radove: utorak, 24. septembar, od 15 do 15 i 20 časova, u kabinetu 439.

Usmeni ispit prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

23. septembar 2013. god.
Usmeni ispit kod profesorke Nevene Stevanović i docenta Snežane Milićev održaće se u petak, 27. septembra. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Rezultati popravnih testova

20. septembar 2013. god.
Kod docenta Snežane Milićev, popravne testove su položili: Vladimir Živković 80% (drugi deo), Goran Jelić 60% (drugi deo) i Aleksandar Matković 60% (drugi deo).

Obaveštenje za studente treće i pete smene

20. septembar 2013. god.
Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 20. septembra, u 15 časova, amfiteatar 208.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

11. septembar 2013. god.
Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 13. septembra, u 15 časova, sala 318.

Mehanika fluida B - rezultati

10. septembar 2013. god.
Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B u septembarskom ispitnom roku, nalaze se na sledećem linkovima Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. u 12 casova, kabinet 439.

Hidraulika i pneumatika - rezultati ispita

10. septembar2013. god.
Pisani deo ispita iz predmeta Hidraulika i pneumatika u septembarskom ispitnom roku je položio
 1. Nemanja Jablanović, 144/00 ..... 85 poena
Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. god. u 11 časova u kabinetu 118.

Mehanika fluida M - rezultati ispita i popravnih kolokvijuma

10. septembar2013. god.
Rezultati pisanog dela ispita, kao i popravnih kolokvijuma nalaze se na sledećim linkovima Uvid u radove: sreda, 11.09.2013. god. u 11 časova u kabinetu 118.

Mehanika fluida B - rezultati za 1,2 i 4-u smenu

9. septembar 2013. god.
Rezultati ispita iz predmeta Mehanika fluida B, za studente 1,2 i 4-e smene, nalaze se na sledećem linku: Uvid u radove: utorak, 10. septembar, 12 i 30 časova, u kabinetu 014.

Usmeni ispit prof. Nevene Stevanović i doc. Snežane Milićev

9. septembar 2013. god.
Usmeni ispit kod profesorke Nevene Stevanović i docenta Snežane Milićev održaće se u ponedeljak, 16. septembra. Studenti koji polažu samo treći deo teorije treba da dođu u 12 časova, a studenti koji polažu prvi ili drugi deo teorije treba da dođu u 10 časova. Skup studenata je na četvrtom spratu.

Važno obaveštenje za studente po starom programu

8. septembar 2013. god.
Pismeni delovi ispita iz predmeta:
 • Hidraulika i pneumatika, Transport cevima, Transport čvrstih materijala cevima, Hidromehanika, Mehanika fluida (1501)
biće održani u ponedeljak, 9. septembra, u 12 časova u amfiteatru A.

Obaveštenje za studente treće i pete smene

2. septembar 2013. god.
Usmeni ispit za studente treće i pete smene je u petak, 6. septembra, u 15 časova. Skup studenata ispred 208.

Arhiva vesti

Spremanje ispita:

Brzi linkovi (shortcuts)

  Mehanika fluida M